Oärligt och ohederligt av Lotteriinspektionens kontrollant vid trisskrap

Har haft turen att köpa en triss med tre tv-apparater på. Mycket trevligt även om man fick vänta ca tre månader på att få skrapa den på tv4.

Svenska spel bjöd på resan till Stockholm, en övernattning med champagne och frukt på hotellet, och två-rätters middag för två – för mig och min infödda svenske make (om det har nu en stor betydelse att precisera honom). Mycket uppskattat och trevligt arrangemang!

Svenska spels trissvärd hämtade oss på hotellet och följde med oss till tv4. Väl framme på tv4 huset väntade Lotteriinspektionens kontrollant vid receptionen. Visades runt i tv4s verksamhet, blev sminkad och väntade därefter i fikarummet intill studion. I fikarummet finns förstås fika eller frukost med tillbehör. Har redan ätit på hotellet så inget av dem lockade.

Ca 10 minuter innan jag skulle skrapa framför tv-kameran gick Svenska spels trissvärd och Lotteriinspektionens kontrollant för att hämta lottlådan. När de kom tillbaka blev jag instruerad att välja en lott. Ska jag välja redan nu? frågade jag. Att jag ska välja en lott innan skrapet framför tv-kameran hade jag inte fått informationen om innan. Ok, för att trevligt bemöta uppmaningen valde jag en lott och lade den längst fram i lottlådan.  Jag fick även skrapa en provlott så att jag skulle veta i vilken ordning borde lotten skrapas för spänningens skull. Strax efter det försvann Lotteriinspektionens kontrollant från min närhet. Nästa gång jag såg honom satt han redan i studion.

Kvar i fikarummet var jag, maken, Svenska spels trissvärd, svenska spels fotograf och ca 5 andra. När det var dags för mig att skrapa gick maken och svenska spels trissvärd framför mig och svenska spels fotografen. På väg till studion, ca minst 10 steg bort, frågade jag svenska spels fotograf om det var möjligt att maken kunde vara med på en bild.  Sccchhhh…..nej det går inte, sa han. Vid ingången i studion kommenterade maken: där sitter han ju! (maken syftade på Lotteriinspektionens kontrollant).  Jag tänkte inte mer på det. Jag var nervöst inför själva skrapet där allting var nytt för mig.

Tilde de Paula och Peter Jihde var programledarna för dagen. Trevliga människor. Jag skrapade naturligtvis lotten som jag lade längst fram i lottlådan. Det blev 50.000:-. Av 80 lotter som fördelades:

5 000 000 – 1 lott, 2 500 000 – 1 lott, 1 000 000 – 1 lott, 500 000 – 6 lotter, 250 000 – 21 lotter, 100 000 – 39 lotter och 50 000 – 11 lotter

fick jag den på 50.000:-. That’s Life! Slumpen avgjorde………eller……inte?

På väg hem diskuterade jag och maken händelsen. Vi båda konstaterade att Lotteriinspektionens kontrollant försvann faktiskt från min närhet. Jag undrade högt och frågade honom om kontrollanten fick verkligen göra så. Ah, Sverige är inte ett korrupt land, sa han. Så godtrogen som han är. Dock var han också mycket undrande varför kontrollanten försvann. ”Tänk inte mer på det. Man kommer ingen vart med kritik mot myndigheterna.”

Tyvärr, för mig känns det inte ok. Jag skickade mina kritik till svenska spel (som skickade den vidare till Lotteriinspektionen) och fick följande svar:

Jag arbetar som bolagsjurist på Svenska Spel och har tagit del av dina email och frågor gällande Triss TV-skrap i TV4.

Först och främst får vi beklaga att du uppfattar att det finns brister gällande TV-skrapet. Svenska Spel är ett statligt ägt bolag och vi är måna om att våra kunder ska känna sig trygga med att spela hos oss. Vi sätter spelsäkerhet högt på vår agenda och hoppas även att våra kunder ska uppleva av detta. Vad gäller just Triss TV-skrap, menar vi att vi har säkra rutiner bland annat av den anledningen att vi har två kontrollanter på plats, dels en representant från Svenska Spel, dels en kontrollant från vår helt oberoende tillsynsmyndighet Lotteriinspektionen. Varje enskilt TV-skrap följer samma rutiner.

Jag har uppfattat av dina mail att du menar att det finns tre brister. Jag ska försöka redogöra för vår syn på dessa påtalade brister nedan.

1)      Att du fick välja lott innan sändning, menar du kan innebära att lotten kan ha förbytts till en annan och att du inte fick skrapa den lott du valde.

När du valde lott ur lottkorgen, var både Svenska Spels och Lotteriinspektionens kontrollanter närvarande. Den lott du valde, lades främst i högen och korgen bevakades sedan av Lotteriinspektionens kontrollant. Vi har inte fått någon information om att Lotteriinspektionens kontrollant skulle ha lämnat lottkorgen obevakad. Svenska Spel har fullt förtroende för att Lotteriinspektionen agerar på ett korrekt och tillförlitligt sätt och vi har inte heller någon anledning att tro att lotten byttes ut till en annan innan sändning. Det är just för att bevaka säkerheten kring lotterna som Lotteriinspektionens kontrollant är närvarande och ansvarar för lottkorgen. Trots detta ska vi självklart ta till oss av din kritik och påminna våra kontrollanter om vikten av att de håller sig nära kunden innan sändningen. Om du har synpunkter gällande Lotteriinspektionens agerande i detta fall, får vi dock be dig vända dig till Lotteriinspektionen. Anledningen till att du fick välja lott innan sändning, är att Svenska Spel har begränsad sändningstid i TV4 för TV-skrapet. Vi skulle helt enkelt inte hinna med om kunden skulle räkna fram sin lott (i värsta fall till nr 79) i sändning.

2)      Du skriver vidare att du i ett tidigare skede borde fått information om att du skulle välja lott innan sändningen. Det är möjligt att Svenska Spel skulle kunna informera om detta i det brev som skickas ut till våra kunder som ska skrapa i TV. Vi får överväga om vi ska införa en sådan rutin. Dock, vet vi inte alltid på förhand om det är ont om tid i sändningen hos TV4. Vi menar att du trots allt fick informationen där och då och att detta inte på något sätt påverkade ditt TV-skrap. Du fick frågan om du ville välja någon särskild lott och enligt vår uppfattning var det i samförstånd som du räknade fram din lott innan sändning.

3)      Den vinstplan som du nämner i ditt mail är redan på förhand godkänd och provskrapad av Lotteriinspektionen och det finns därför inte anledning eller möjlighet för Svenska Spel eller Lotteriinspektionen att skrapa resterande lotter. Skrapade lotter prickas av i en lista och Lotteriinspektionens kontrollant dubbelkollar alltid att fördelningen av vinstlotter i lottkorgen stämmer med vinstplanen. Fördelningen av vinstlotter är alltid densamma inför varje dragning. De oskrapade lotterna finns med i nästa TV-skrap med tillägg av en lott med den vinst som redan skrapats, d v s samma vinstplan gäller vid nästa TV-skrap. Det finns således rutiner för hur vi säkerställer att vinstplanen är korrekt och att de lotter som finns med i lottkorgen faktiskt stämmer i förhållande till angiven vinstplan.

Vi har sett över den dragning då du skrapade och kan inte finna att något har gått fel till eller att det har funnits risk för att du inte fått skrapa den lott du valde. Vi har även talat med de kontrollanter som var på plats och de kan inte heller se att några rutiner brustit i detta fall. Vi beklagar verkligen att du uppfattat att det funnits brister, men hoppas att du kan känna dig lite tryggare med de svar vi redogjort för ovan. Svenska Spel har inget vinstsyfte och vi har aldrig för avsikt att lura våra kunder. Vårt uppdrag är bland annat att erbjuda spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Lotteriinspektionen utöver tillsyn över vår verksamhet och bevakar att vi uppfyller vårt uppdrag. Vi litar på att Lotteriinspektionen som tillsynsmyndighet agerar korrekt.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor med anledning av ovan.

Att Lotteriinspektionens kontrollant försvann från min närhet finner inte svenska spels bolagsjuristen som en brist på rutiner. Trots att enligt Lotteriinspektionen: ”Kontrollanterna är dessutom instruerade att alltid hålla sig i närheten av vinnaren med lottkorgen”. Att svenska spel inte skriftligen informerat att man kanske får välja en lott innan tv-skrapet finner bolagsjuristen inte heller som en brist på rutiner. Att svenska spels trissvärd och Lotteriinspektionens kontrollant är felfria människor som aldrig kan göra fel när de kontrollerar att alla lotter finns representerade i lottlådan är inte heller en brist på rutiner.

Lotteriinspektionen har tagit del av den kritik som du har framfört mot Svenska Spel och rutinen kring TV-trisskrapen i samband med att du skulle välja en lott och därefter skrapa den. Jag vill med detta svar ge dig Lotteriinspektionens syn på det inträffade.

Lotteriinspektionen har till uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Myndighetens uppdrag är flera men två av dem, när det gäller tillsyn av spel och lotterier, kan nämnas särskilt. Det ena är att kontrollera att spelanordnarna följer de lagar, villkor och andra regler som gäller och det andra är att ”finnas till” för allmänheten, dvs. er spelare. Med detta menas att Lotteriinspektionen har till uppgift att utöva tillsyn över spel och lotterier för att spelarna ska känna sig säkra på att det hela går rätt till ur alla aspekter.

När det gäller TV-skrapen finns fastställda rutiner för tillsyn och kontroll. En av Lotteriinspektionens oberoende kontrollanter finns alltid med vid dragningarna för att bl.a. säkerställa att rutinerna kring förfarandet följs. Inför varje dragning kontrollerar Lotteriinspektionens kontrollant och Svenska Spels trissvärd att lottkorgen är komplett, dvs. att alla lotter finns representerade i lottkorgen, enligt vinstplan. Exakt hur denna kontroll går till kan jag däremot inte avslöja av tillsynsmässiga sekretesskäl, men denna kontroll säkerställer att samtliga lotter finns med. Efter genomförd kontroll blandas lotterna, först av Lotteriinspektionens kontrollant och sedan av Svenska Spels trissvärd.

Efter avslutad dragning kontrolleras vilken lott som har skrapats. Den valda lotten ersätts därefter med en likadan lott inför nästa dragning, som oftast sker dagen efter. Allt för att lottkorgen ska vara komplett och likadan för nästa vinnare som ska välja en lott. Varje vinnare har således samma förutsättning och samma chanser att vinna, utifrån fastställd vinstplan. Kontrollanterna är dessutom instruerade att alltid hålla sig i närheten av vinnaren med lottkorgen

Det förhållandet att vinnaren, i det här fallet du själv, får välja lott först och att lotten därefter sätts längst fram i korgen för att underlätta dragningen under TV-sändningen, har Lotteriinspektioneni dagsläget inte några synpunkter på. Lotteriinspektionens kontrollant finns på plats för att se till att allt går rätt till och utför kontroll enligt gällande kontrollantinstruktion. I och med detta är dragningen säkerställd och därmed även resultatet.

Det är inte svårt att räkna ut att både Svenska spels trissvärd och lotteriinspektionens kontrollant vet vilket belopp som döljer sig bakom varje lott utan att skrapa den. Det finns 4-siffror som finns under tv4 symbolen längst ner på vänstra hörnan av lotten.

triss-kod

Lotteriinspektionens kontrollant gav alltså sig själv en möjlighet att t ex manipulera lotten när han försvann från min närhet. Varför försvann han annars när han mycket väl visste att han alltid bör vara vid trissvinnarens närhet med lottlådan? Att svenska spels trissvärd inte finner det anmärkningsvärt att Lotteriinspektionens kontrollant försvann från min närhet med lottlådan – eller rättare sagt från oss – mig, maken och sig själv (trissvärden) – finner jag även mycket oärligt och ohederligt. Det verkar som heder och samvete inte finns på en del människor.

Det finns en till vittne, förutom maken och trissvärden, till händelsen. Svenska spels fotografen. När jag frågade honom genom email om Lotteriinspektionens kontrollanter brukar lämna fikarummet med lottlådan, efter att trissvinnaren har valt en lott och lagt den längst fram i lottlådan svarade han kort, avvikande och surt:

Hej. Jag har ingenting med lotterna att göra.

Jag har dock förståelse för att fotografen har sitt jobb att tänka på. Att påpeka något negativt mot svenska spels trissvärdens och Lotteriinspektionens kontrollants agerande kan inte vara till hans fördel.

Trots att Lotteriinspektionens kontrollant  försvann från min närhet med lottlådan efter att jag valde lotten konstaterade både svenska spel och Lotteriinspektionen att gällande rutiner och instruktioner har följts i samband med dragningen. Mycket märkligt och osant av både svenska spel och Lotteriinspektionen. Vid alla email konversationer har varken svenska spel eller Lotteriinspektionen dementerat det faktum att Lotteriinspektionens kontrollant försvann från min närhet med lottlådan.

Lotteriinspektionen har tagit del av de synpunkter och den kritik ni har framfört gällande rutinerna kring den TV-Trissdragning som ni har deltagit i. Vi har nu undersökt det hela och kan bara konstatera att gällande rutiner och instruktioner har följts i samband med dragningen. Ert ärende hos Lotteriinspektionen är därmed avslutat men om ni har andra synpunkter eller krav, så får ni vända er till Svenska Spel som är lotterianordnare.

Som Svenska Spel meddelat dig tidigare, kan vi inte se att det funnits några  brister kring ditt TV-skrap. Svenska Spel anser att rutiner och instruktioner har följts och att processen gått korrekt till. Vi har även haft en kontrollant på plats från Lotteriinspektionen, för att säkerställa att allt sker i enlighet med de lagar och villkor som gäller. Lotteriinspektionen har följt upp ärendet och sin kontrollants agerande och har inte funnit att kontrollanten agerat i strid mot gällande rutiner och instruktioner. Svenska Spel har ingen anledning att inte lita på att Lotteriinspektionen utfört sitt arbete på ett korrekt sätt. Lotteriinspektionen är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten samt utövar tillsyn över bl a Svenska Spels Triss TV-skrap. Då även Lotteriinspektionen har utrett ditt ärende och inte har något att erinra, finner vi inte anledning att utreda detta vidare. Vi konstaterar, liksom Lotteriinspektionen, att det inte finns något att anmärka på och Svenska Spel anser därmed att ärendet är avslutat.

Ord står mot ord. Mitt ord (med maken som vittne) mot Svenska spels trissvärd och Lotteriinspektionens kontrollant.  Ord från en invandrad utomnordisk kvinna mot två vita svenska män. Jag har inte en suck!

Men hur mycket än svenska spel och Lotteriinspektionen påstår att rutiner har följts enligt regler och instruktioner vet jag själv vad jag har blivit utsatt för. Jag känner mig grundlurad och kränkt!

Så om ni har turen att få skrapa en triss på tv4 är mitt råd: Välj en lott framför tv-kameran! Låt er inte bli lurade att välja en lott innan tv-sändningen där Lotteriinspektionens kontrollant får möjligheten att försvinna från er närhet med lottlådan efter att man har valt en lott. Försvinnandet är ett oärligt och ohederligt förfarande! Att Lotteriinspektionens kontrollant försvinner med lottlådan med sig från trissvinnaren är tydligen trissvinnarens ansvar.

Och till dig Lotteriinspektionens kontrollant – ditt namn fick jag från Lotteriinspektionen när jag bad om det – vad var det som gjorde att du försvann från min närhet med lottlådan då du kan t ex bli misstänkt för manipulation av lotten? Var det mitt utseende, min etnicitet, mina politiska engagemang som syntes väl på knapparna och nålarna som jag bar, eller enbart för att du kan och vill förändra mitt öde?

Många frågor utan svar som du gjorde det möjlighet eftersom du försvann från min närhet med lottlådan – efter att jag valde en lott.

—————————-

Uppdatering:

Det finns även en kod med siffran nr 1  under ordet Triss enligt bilden vid vinst på 50.000:-

trisskod2

eller kod med siffror 52 vid vinst på 250.000:-

trisskod3

 

 

Katrine Kielos har fel i sak

I dagens ledare av Aftonbladet skrev Katrine Kielos:

Men oavsett allt: vi måste skämmas för vårt kollektiva misslyckande att hjälpa Syriens folk. Även Sverige stoppade i slutet av 2011 EU-sanktioner mot Syrien för att Ericsson har affärer där. Carl Bildt backades än en gång upp av Social­demokraternas Urban Ahlin.

Jag måste veta sanningen om det därför ställde jag frågan till Urban Ahlin:

Du backade väl inte upp Carl Bildt enligt dagens ledare i Aftonbladet?

Urban Ahlin svarade:

Jo, men det handlade om att oppositionen inte ville släcka ned mobilnätet.
Ericsson hade inga affärer i Syrien.

Den 24 okt 2012 skrev även Urban Ahlin och Kenneth Forslund, biståndspolitisk talesperson, en debattartikel i GT/Expressen om just Syrien.

FN måste stoppa kriget i Syrien! Det är lätt att ge FN skulden för att de fruktansvärda krigshandlingarna får fortsätta. Men det hänger i själva verket på medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd om vi ska kunna försöka stoppa kriget i Syrien. Hittills finns där inte den enighet där behövs.

Vi hade det klart för oss redan innan vi reste till New York och FN-högkvarteret för några veckor sedan, tillsammans med våra socialdemokratiska kolleger i riksdagens utrikesutskott. Vi träffade FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson och en rad personer som är synnerligen aktiva i den process som pågår med anledning av kriget i Syrien. Möten som bekräftade och komplicerade vår bild ytter­ligare.

Varje dag påminns vi genom bilder och berättelser från Syrien om att FN inte fungerar som det borde. Därför vill vi att Sverige tar initiativ till en vängrupp för FN där ­länder från olika delar av världen samarbetar för att stärka FN och driva på reformarbetet.

Gamla som nya FN-institutioner behöver stöd för att mänskliga rättigheter, säkerhet och utveckling ska koordineras på det mest effektiva sättet. Det behövs för att ett starkare och bättre rustat FN ska kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling. Det är viktigt att kopplingen mellan fred, säkerhet och utveckling är tydlig.

Utan ett effektivt arbete mot orsaker till konflikter, fattigdom och politisk extremism kommer heller inte konflikterna i sig att kunna bekämpas. Likadant är det i återuppbyggnaden efter en konflikt. Om inte säkerheten kan garanteras, ofta med hjälp utifrån, så kan heller inte återuppbyggnad och utveckling ta fart.

För Socialdemokraterna är FN en hörnsten i utrikespolitiken. Vi vill att Sverige ska bli både mer aktivt och engagerat i FN:s arbete. Då behövs en strategi. Den måste omfatta både vårt agerande i FN som enskild nation, det vi gör gemensamt genom EU och det som kan ske i samarbete mellan oss nordiska länderna.

Vi anser att Sverige ska ställa upp när FN ber om hjälp, både när det gäller fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Efter att Sverige har deltagit i en rad Natoledda insatser är det naturligt att nästa stora internationella uppdrag som Sverige åtar sig är en FN-ledd insats.

Det som just nu händer i Syrien visar både att FN behövs och behöver utvecklas. Gärna högtidstal och ett rejält firande en dag om året, men Sveriges FN-arbete och reformeringen måste vara aktivt varje dag året runt.

Medan Carl Bildt däremot nöjer sig med att kommentera sakfrågan i sin blogg och twitter.

Sverige är verkligen i akut behov av en utrikesminister på riktigt. Och Katrine Kielos som har fel i sak kunde göra skillnad genom att påpeka det till Carl Bildt.

                                                    @—->—->—-    —<—-<—–@

Bevis finns i IFIS förbundsstadgar

Javisst…..Nalin Pekgul, fd riksdagsledamot för Socialdemokraterna och fd ordförande för S-kvinnor i Sverige, har rätt när hon i en debattartikel skriver att Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) har starka kopplingar till Muslimska brödraskapet :

Anledningen är att Islamiska förbundet är en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten. De strävar efter att införa sharialagar från 600-talet i muslimska länder och att den ska tillämpas på europeiska muslimer. Det skulle innebära att den kvinna i Sverige som vill kalla sig muslim samtidigt avsäger sig rätten att bestämma vem hon ska gifta sig med eller att kunna få vårdnaden om barnen efter en skilsmässa.

Islamiska förbundet är alltså snarare att betrakta som en politisk organisation än som ett trossamfund. Därför har ordföranden för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Peter Weiderud, helt fel när han på DN Debatt den 16 april hävdar att ”islamism är en politisk rörelse som söker översätta religiösa erfarenheter i muslimska majoritetssamhällen i ett politiskt program, precis som kristdemokratin i Europa”.

På IFIS förbundsstadgar står det: s 8, punkt 16

16. Upplösning
För upplösning av Förbundet fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra
följande förbundskongresser med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie
förbundskongress. Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till
FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) om inget annat uppges vid
upplösningsbeslutet.

På wikipidea beskrivs Federation of Islamic Organisations in Europe

The Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) is an umbrella group of member organizations from EU countries. There are ties between the Muslim Brotherhood and FIOE’s leadership, central institutions, and member organizations as well as to Saudi Arabia. Funding for the FIOE is derived largely from Gulf sources, including some of the ruling families of the United Arab Emirates. The FIOE also has ties to Hamas and Hamas fund-raising organizations, and some FIOE member organizations show evidence of links with al-Qaeda. The FIOE has a headquarters office in Brussels and has had some success in positioning itself as a “dialog partner” for the EU and other important institutions.

Som referens till ovan wikipidea har angivits NEFA Foundation i The Global Muslim Brotherhood Daily Report.

Under NEFA rapporten finns det en hänvisning på en medlemslista som tyvärr är borttagen. Men med hjälp av web.archieve.org kan man hitta länken om man har tålamod.

I medlemslistan daterad 08-05-02 finns bl a:

Muslim Association of Sweden med kontaktperson på stockholmsmoske

Stockholmsmoskén drivs av IF i Stockholm som ingår i IFIS.

Konklusion:

Ovan presenterade fakta och rapporter bevisar att IFIS är en formell medlem av FIOE då vid upplösning var det fastställt i förbundsstadgar vid förbundskongressen av 12-06-10 att FIOE ärver tillgångar av IFIS.

Att ovan fakta har undgått Stockholm Arbetarekommunen (AK) är ett tecken inkompetens och naivitet.

                                      @—<—<—<—-    —<—-<—-<—@

 

Stockholm AKs apati

I senaste S-kongressen i Göteborg började Stefan Löfvens installationstal:

Det här känns lite speciellt för en arbetargrabb från Ådalen! Jag var med och bildade en SSU-klubb tillsammans med Östen Högman en gång i tiden. Jag har glädjs med partiet, och lidit i tuffa perioder, men jag har aldrig tvekat om var jag står. De socialdemokratiska värderingarna är mina, de är mig själv, de är min själ. Det här är nästan som en skattepliktig förmån!

Ja, de socialdemokratiska värderingarna – ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde – är orubblig och inte förhandlingsbart. Fundamenta värderingar som jag personligen har som mina ledstjärnor.

Tills…..

Socialdemokraterna i Stockholms AK ville något annat. En röstmaximering för att locka många muslimer, cirka 450 000, att rösta på socialdemokraterna. En taktik som blev en katastrof.

Jag är en S-kvinna med ett förtroendeuppdrag som en ledamot och även har ett förtroende att vara en internationell kontaktkvinna i S-kvinnor Skaraborgs distriktsstyrelse. Ett uppdrag som ligger närmast mitt hjärta. Jag har förkärlek för utrikespolitiken sedan utrikesminister Carl Bildt fick för sig att stänga mangå svenska ambassader och konsulat i olika länder. En av dem den i Manila Filippinerna där jag föddes.

Inte så sent som i fjol uppmanade jag själv att välja mellan mina socialdemokratiska värderingar och min tro till katolska kyrkan. Det finns en katolska kyrka i Skövde där en filippinsk präst började att predika i fjol. Jag fick även förfrågan att starta en filippinsk katolsk förening för Skaraborgslän men avböjde pga min tveksamhet till läran från katolska kyrkan. Detta förstärktes när i samband med partiets stöd till Filippinernas RH (Reproductive Health) bill som nu är en lag diskuterade jag med prästen om det. Diskussionen handlade om preventivmedel och den filippinska katolska kyrkans ovilja att respektera och acceptera att användning av det handlar om en kvinnans rättighet. Till min förvåning har prästen här i Skövde också samma syn som prästerna på Filippinerna.

Sedan dess valde jag självmant att lämna den katolska kyrkan. Jag ska inte umgås och hyckla med någon i en katolsk kyrka för att lyssna på en mässa och för syns skull. Jag har mina socialdemokratiska värderingar och dem stämmer inte överens med katolska kyrkan som per definition anser att homosexualitet och preventivmedel är syndfulla.

Det är upp till var och en att bevisa vilken ideologi som väger tyngst och närmast ens hjärta. Jag valde mitt sätt.

För Omar Mustafa är det för sent att bevisa någonting. Han hade chansen att göra det när han sade ja till nomineringen till Partistyrelsen. Men det gjorde han inte. Att av påtryckningar välja den socialdemokratiska värderingar över de islamiska är inte längre trovärdig. Handlingen väger mer än ord. Förtroendet är redan förbrukat.

S-kvinnor, genom riksdagsledamot Carina Hägg, gjorde den tappra beslutet att kräva Omar Mustafas avgång. Jag ställer mig helhjärtat bakom det stora beslutet. Jag även efterlyser att flera S-topp politiker gör samma sak när Stockholm AK verkar vara apatisk mot sakfrågan.

Frihet, jämlikhet och solidaritet, vi måste värna om de ordena!

——————————

Uppdatering 2013-04-13 kl 21:46

Omar Mustafa avgår. Läs Omar Mustafas avskedsbrev

                                    @–>—>–>—     —-<—<—<—@

For God’s sake!

De afghanska tolkarna som har arbetat för Sverige har till dagens datum inte fått någon klarhet från regeringen om de får beviljad asyl status i Sverige.

Ärendet är mycket brådskande då deras kontrakt tar slut om 9 dagar. Den enda besked statsminister Reinfeldt kan lämna är att regeringen arbetar med frågan.

For God’s sake, det är en högst prioriterad fråga.

Sverige bör undvika att de afghanska tolkarnas huvud levereras på ett silver fat till Sverige!

”Jag är rädd att bli halshuggen eller bortförd av mordiska talibaner”, skriver han.

Kommer regeringen ta ansvar då om det sker?

Har Excellensen Carl Bildt inte ens något att säga till? Jag tvivlar!!!

                                   @–>–>–>—-     —<—<—<—@

 

 

You, Stefan Löfven. Yes, you!

Lugn Stefan Löfven, till skillnad mot Aftonbladets Katrine Kielos kommer inte jag att be en lunch date med dig. Du har inte bevisat att du är värd det…. ännu.

Jag träffade dig personligen för första gången på partikongressen 2009 i Stockholm. Då var du en styrelseledamot i VU. Med utrikespolitik som min hjärtefråga frågade jag dig om varför en utrikespolitisk talesperson inte hade en given plats i VU. Ditt svar var för mig en chock: ”Att socialdemokratin hänger inte enbart på en person”. Sedan gick du bara. Ok. Om man nu kallade det för ett svar.

Nu är du en partiledare. Trevligt för alla män som önskar ha en manlig partiledare i partiet, som har svårt för en kvinnlig partiledare som Mona Sahlin. T o m min svenske make tycker att du passar i positionen. Whatever. För mig var det bara att acceptera och respektera det. Jag ser till att vi inte kommer att träffas i alla fall. Du gav mig ett mycket arrogant svar. Du är du. Jag är jag.

Jag hoppades att inte behöva varken skriva ett brev till dig, eller om dig.

Men idag är jag illa tvungen. Jag vill säga mitt.

Jag letade din emajl adress i Socialdemokraternas websidan, men där finns bara emajl adresser till dina presskontakter och en assistent. Det fick bli min blogg som ett medium för att kunna nå dig.

Ärade Stefan Löfven, du offrar utrikespolitikens betydelse i VU till förmån för kravet på mångfalden. Det är i för sig godtagbart MEN personen som ska representera mångfalden, oss utrikesfödda invandrare,  ska inte vara vem som helst. Den personen ska vara lämplig på alla aspekter, även på moraliska nivån. Den personen ska inte vara Ardalan Shekarabi i brist på kandidat nomineringar.

Det är allmän känt att Ardalan Shekarabi fuskade under sitt SSU ordförandeskap. Ja, jag kan hålla med om att han har mognat och gått vidare sedan dess. Trots det bör Socialdemokratin kräva att ledande företrädare ska vara en bra förebild för folket. De ska leva som de lär. Politik är ett förtroende. Hur kan socialdemokratin helt och hållet bli trodd när partiet omfamnar och befordrar personer som har tydligt begått grova fusk. Fusket är inte en borttagbar fläck i socialdemokratin. Det är en moralisk korruption att mentalt preskribera tiden för det. Det är inte okej.

Ardalan Shekarabis medvetna medlemsfusk var och fortfarande är en stor skam för oss alla utrikesfödda. Jag vägrar att bli representerad av honom i VU. Det är en skandal att en som han får stor betydande position i partiet.

Det är även ett slag under bältet att genom nomineringen och acceptans av den, indirekt tyda på brist på kunniga och kompetenta invandrare. Det stämmer inte alls. Det finns flera duktiga unga utrikesfödda politiker.

Som du tydligt sade till mig, socialdemokratin hänger inte enbart på en person. Dock är du tydligen beredd att acceptera att den ska hänga bl a på fuskande personer.

Det är mycket anmärkningsvärt och beklagligt!

Med vänliga hälsningar,

 

 

————————————————————–

Uppdatering 2013-04-06:

Nu är nya innersta kretsen klar

Här är hela vu-förslaget:

Ordinarie ledamöter:

Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande

Elvy Söderström, kommunalråd i Ö-vik

Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen

Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg

Morgan Johansson, rättspolitisk talesperson

Suppleanter:

Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson

Ardalan Shekarabi, doktorand på Uppsala universitet och fd SSU-ordförande

Lena Micko, kommunalråd i Linköping

Tomas Eneroth, talesperson i socialförsäkringsfrågor

Veronica Palm, talesperson i bostadsfrågor

Peter Hultqvist, talesperson i försvarsfrågor

Therese Guovelin, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket

Urban Ahlin, talesperson i utrikesfrågor

Borgs matematiska inkompetens

Att Finansminister Anders Borg inte har en formell akademisk examen vet de flesta redan. Men att han som en finansminister för en politik som är matematisk underkänd är totalt oansvarsfullt och verkligen oseriöst.

Anders Borgs höga satsningar som 1,3 miljoner årligen på ett jobb till varje ungdom kan han bättre göra genom att satsa all in.  Låt 15 000 ungdomar starta eget med regeringsstöd på 1,3 miljoner per ungdom, eller varför inte en halv miljon var till 39 200 ungdomar. All in. Allt eller inget. När regeringen ändå bara spelar högt med skattebetalarnas pengar.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga kostar 14,2 miljarder kronor om året. Utskrivet blir det 14 200 000 000. Sänkningen av krogsmomsen är billigare, bara 5,4 miljarder. I siffror blir det 5 400 000 000 kronor.

Sammanlagt kostar regeringens två trumfkort i kampen mot ungdomsarbetslösheten med andra ord 19,6 miljarder eller i siffror 19 600 000 000.

Resultatet blir enligt regeringspartierna själva alltså 15 000 jobb, delvis för ungdomar. Det betyder att varje jobb – enligt regeringspartiernas egna beräkningar – kostar drygt 1,3 miljoner kronor. Årligen.

@–>—>—>—    —<—<—<—@

Uppdatering 2013-04-06

Småföretag ska bli S nya fokus