One laptop per child

Hört talas om one laptop per child foundation (OLPC)? 

En stifelse grundad i USA med syften att ge barn möjligheter – genom en egen XO laptop – att öppna fönstret till världen, ha tillgång till olika informationer, hålla kontakten, och ha en språngbräda till framtiden.

OLPCs mission är att förse så många barn som möjligt med en laptop i u-länderna.

Vad kan vara en bättre investering annat än utbildning för att bekämpa den globala fattigdomen? Att dela ut olika stipendier för studier är det bästa sättet men att förse barn med en egen laptop är ingen dålig idé heller.

Citerad från Kofi Annan:

“This is not just a matter of giving a laptop to each child, as if bestowing on them some magical charm. The magic lies within—within each child, within each scientist-, scholar-, or just-plain-citizen-in-the-making. This initiative is meant to bring it forth into the light of day.”

Det mänskliga kapitalet – utbildning- hade varit, är, och kommer att alltid vara det bästa personliga investering för framtiden vari sig man är i ett u-land som ett i-land. Ett säkert kort, att vid avslutade studier, och i värsta fall avsaknanden av ett arbete har man det permanenta kunnanden som ingen annan någonsin kan ta ifrån en.

Och som min far sade en gång när han levde: Det bästa arvet jag kan ge dig är att bekosta din utbildning till en färdig examen.  Han minsann hade rätt, jag har fått det bästa arvet – utbildning – i och för livet.

                                                       @–>–>–>—–

Annonser