Finansminister Anders Borgs bibel för 2009

Föredrar att hämta uppgifterna direkt från regeringens websida, budget 2009 – för jobben, framtiden och välfärden:

Jobben

 • sänkt skatt på arbete- äts bl a upp av inflationen (4,3%)
 • ökad trygghet vid arbetslöshet – vilket skämt!, i realiteten har a-kasseersättningen vid arbetslöshet sänkts och a-kasseavgifterna har höjts som medfördes att många (ca 500 000 ) lämnade a-kassan
 • sänkta skatter för företagande – gynnar för det mesta företagarnas egen kassa men knappast skapar  nya jobb då marknaden är ostabil/stagnerad och nya anställningar inte behövs
 • enklare regler – är inte avgörande om man vill starta ett företag eller inte, enbart en bisak
 • ökad konkurrens – hmmmm…
 • ökad integration – invandrarna (flyktingar såväl som ingifta) är väl medvetna om att det gäller att lära sig det svenska språket så fort som möjligt, för att få ett arbete,  däremot bör mentaliteten i samhället ändras – att fördomar och förutfattade meningar mot vissa nationaliteter bör inte förekomma. Lika värde oavsett ras eller religion är att föredra.

Framtiden

 • ökade kunskaper – elitgymnasium har godkänts för elit-studenter
 • fler yrkesutbildningar vuxenutbildningar hade bantats ned , skall den nu åter höjas/införas???
 • konkurrenskraftig forskning – alltid bra!
 • bättre infrastruktur – mycket bra för kommunerna där det satsas, Göteborg t ex
 • stärkt finansiell sektor – lag om ”bailout”?; Borg: Vi ger inte ett öre till bankerna
 • bättre klimat och miljö – man köpte dieselbilar för miljöns skull och billigare dieselpriset men nu hade skatten på diesel höjts – mycket konstigt!

Välfärden

 • sänkt skatt för pensionärer – knappast märkbart, godispeng säger en del
 • stärkt psykiatriskt vård – det är på tiden
 • fortsatta prioriteringar av sjukskrivningsfrågor – nuvarande regler resulterar till snabbare utforsäkringar som gör de drabbade socialbidrag beroende; 193 sekunder- per samtal får försäkringskassans personal prata med en i telefon
 • prestationsbunden vårdgaranti – är inte det frågan om att det saknas tillräckligt med vård personal för att tillgodose väntetiden?
 • ökad kvalitet i socialtjänstens insatser – privatiseringen i äldreomsorgen  lydde till att vinster i privatföretagen flyttades till skattefria länder
 • förstärkt rättsväsende – en mycket bra satsning nu när brottsligheten blir grövre och ökande; katastrofalt med införandet av  FRA-lagen

Slutsatser:

Fokusering bör vara stora och radikala satsningar för att minska arbetslösheten, i form av kompentenshöjande utbildningar – som inte har fått en märkvärdig andel av budgeten.

Utförsäljningar av statliga egendomar (till andra stater), låg konjuktur, global stagnation, finansiell kris i USA, minskad export, pris ökningar av råvaror, arbetskraftsinvandring – dessa lyder till ökad arbetslöshet och utanförskap, och åter är åtgärden utbildning ….utbildning….utbildning….

Så enkelt är det….om man nu verkligen vill att arbetslösa skall vara rustade för att få jobb, och om man nu verkligen vill att klyftan i samhället inte skall öka.

Som en känd och respekterad Carl Bildt blogg skribent – Kachina (nu huserar i Ian Wachmeisters blogg)  – brukar skriva :

Det skall finnas klyftor/skillnader men dom får inte vara för stora!

 

                                            @–>–>–>—    —<–<–<–@

Annonser

5 kommentarer

 1. Hej, Best of Mankind!

  Jag tror faktiskt enklare regler skulle underlätta för företagare.

  Jag hade en enskild firma, juristfirma, i Stockholm 1986, som jag kanske främst la ned efter ett halvår pga bristande lönsamhet, men också pga krångel, eftersom jag vägrar lägga ned tid på byråkrati på sådant som knappt ger några pengar.

  Jag tycker inte att småföretagare skall få några bidrag, för det är ju storföretagen och exportföretagen som skapar jobben och välfärden.

  Dock tycker jag såhär:

  Vem som helst skall kunna starta en liten internetfirma och sälja t ex böcker, jos, kläder, eller vitaminer mm över nätet, utan att behöva registrera sitt företag, eller betala någon skatt, så länge inkomsten är under 5000 sek/mån.

 2. ”Jag tycker inte att småföretagare skall få några bidrag…”
  Så vitt jag vet, hade det inte funnits några bidrag till småföretagare förutom starta-eget bidrag i form av (då, ca 10-15 år sedan, om jag inte minns fel) 12 månaders bibehållen a-kasse ersättning. Jag tror att det finns inte längre.

  Att registrera ett företag är väl (?) inget krav men att betala skatt tyvärr måste alla göra.

  Men ditt förslag om skattefriheten under 5000 skr/mån (brutto/netto ?) är ingen dum idé. Detaljerna kan man ju justera men själva idén är mycket bra!

 3. Obs, med reservation om att det kanske var 6 månaders bibehållen a-kasseersättning.

 4. Vad kul, Best of Mankind, att du är inne på min linje om skattefrihet vid små inkomster för egenföretagare.

  Grejen är den att kan man locka många att starta ett företag, utan att ta en för stor risk så kommer ungefär 2 procent att lyckas bra och vilja expandera.

  Den som tjänar bra har ju heller inget emot att betala skatt egentligen, eftersom han/hon ändå lever tillräckligt gott.

  Här i Belgien ser jag verkligen hur man satsar helt tvärtom jämfört med Sverige.

  Storföretagen och det som skulle kunna vara en bra exportindustri bekämpar man tyvärr effektivt med alla medel! Och att vara löntagare är verkligen mycket bättre i Sverige.

  Däremot satsar man alla resurser på småföretag och medelstora företag.

  Detta är dock helt vettlöst! För alla dessa små familjejordbruk eller tidningskiosker kommer aldrig att expandera eller anställa folk eller skapa välfärd eller lägre arbetslöshet.

  Den enda regionen som fungerar någorlunda bra i Belgien är Bryssel, som dock ändå har en arbetslöshet på 25%, bilfria dagar pga smogproblem och skadlig luft, och ett väg- och kommunikationsnät som är rent hopplöst underdimensionerat.

  Jag har absolut ingenting emot små eller medelstora företag, men jag tror att välfärd bara kan skapas av storföretag och lönearbete.

  Dock tror jag att mitt förslag att ge folk en enkel möjlighet till en liten extra sidoinkomst skulle gagna hela samhället och i alla fall inte kosta någon något, eftersom det ur detta dessutom givetvis växer upp företag som blir stora och mer samhällsnyttiga.

 5. Råkade läsa en bra artikel om ”stöd vid start av näringsverksamhet” –

  Stöd till nyföretagare lönsamt för samhället:

  http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_2074305.svd


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS