Vilka skall finansminister Anders Borg imponera?

Den globalla finanskrisen verkar inte beröra regeringen trots att svenskarna stramar åt när det gäller konsumtion. Mindre konsumtion som kan leda till inbromsning i ekonomin, minskad sysselsättning, högre arbetslöshet, ökad utanförskap, och ökad socialbidragsberoende.

Regeringens stabilitetsplan  i form av ett garantiprogram som omfattar högst 1500 miljarder för att stödja bankernas och bostadsinstitutens finansiering är mycket påkostad jämfört med 1,5 miljarder okonkreta stöd för varslade arbetstagare i landet.

Medan mer än hälften av börsens värde hade försvunnit är regeringen fortfarande optimistisk.

Så optimisiskt att finansminister Anders Borg t o m tagit på sig ledaransvaret för Islands räddning. Detta trots att det fortfarande inte finns några konkreta åtgärder för tiotusentals varslade i hemlandet.

Man skall naturligtvis försöka hjälpa andra i nödläge men kan inte tyvärr finna någon glädje med det eftersom det inte görs speciellt för de sämst ställda i Sverige – de arbetslösa och sjuka – särskilt nu när de mest behöver det.

Vilka skall finansminister imponera? Island och dess invånare, EU ledare, finansmän?

Bör inte finansminister imponera de arbetslösa och sjuka i Sverige i första hand?

Eftersom det är väl fortfarande politik – där vanliga människor står i centrum – det handlar om?

Uppdaterad 081102

                                       @–>–>–>–   –<–<–<–@