USA…here we come!

Medan utrikesminister Carl Bildt åker till en annan del av USA – Los Angeles, håller G20 ett toppmöte i morgon i Washington där det samlas över 20 ledare från världens rikaste länder och viktigaste utvecklingsekonomier.

Inför mötet visar EU och Ryssland en enad front. En mycket fin gest, och en diplomati på högsta nivån med tanke på krisen som Ryssland hade varit med om i Georgien.

Mycket tråkigt att Sverige inte fick vara delaktig på mötet.

Det skulle Carl Bildt inte missa.

                               @–>–>–>–   –<–<–<–@

1 kommentar

  1. Tja… – logiskt, verkligen – för EU och Ryssland har ju samma fiende 😈


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS