Alliansen sår fröet till ondskan

Varsel och åter varsel är numera en daglig nyhet i Sverige. Hittills i november har över 11 000 arbetstagarna varslats om uppsägning, och i oktober var det 19 500.

”Men det stannar inte där. Vid stora neddragningar drabbas visstidsanställda och inhyrda via bemanningsföretag först. Och dessa syns inte i statistiken. Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, bedömer att dessa är ännu fler än de som varslas. Det betyder att över 80 000 personer har förlorat sina jobb, eller riskerar att förlora dem, bara under hösten.”

Man kan undra sig hur många behöver varslas för att få regeringen att agera, reagera och engagera. Passivitet har blivit regeringens favorit sysselsättning.

Finansminister Anders Borg har ingen lösning annat än att vänta och se:

”Borg betonade vikten av starka offentliga finanser och försäkrade att säkerhetsmarginalerna i dag är så stora att det inte blir några nedskärningar, även om lågkonjunkturen blir djup.”

Inga tröstande ord precis för de nu totalt mer än 30 000 (enligt Dagens Industri är det 41 000 under hösten) drabbade arbetstagarna och deras familjer.

Att vara passiv som Alliansregeringen just gör, är inget annat än att så fröet till ilskan, förtvivlan eller ondskan, och därmed lockar fram det värsta av mänskligheten.

                                 @–>–>–>—   —<–<–<–@

1 kommentar

  1. ”Simma lugnt” – för när den nya LöneSlaveriArbetsLagen träder i kraft så är måhända det här med varsel ett minne blott, kanske… 😉


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS