Anders Borg´s confession

At last, finansminister Anders Borg erkände misstaget med den stora höjningen av a-kasseavgiften i fjol.

– Jag tror att vi höjde a-kasseavgiften mer än vad jag skulle ha gjort i dag. Jag kan försvara det eftersom det var nödvändigt för att strama åt den ekonomiska politiken för tillfället. Men jag får nog säga att höjningen hade större effekter på medlemskapet i a-kassan än vad jag skulle ha trott, säger Anders Borg.

En finansminister som historiskt chockhöjde a-kasseavgiften, inte med 100% eller 200%, det nöjdes inte där, det blev 300-400% (?).

En finansminister som enbart har en finanspolitik för tillfället – i högkonjuktur – men är totalt förlamad i djup konjuktur eller recession.

En finansminister som inte kunnat förutse att det kan vara möjligt med en finanskris eller en jobbkris.

En finansminister som tror att himlen alltid förbli blå.

Jo, Anders Borg, förklara din politik för 500 000 arbetstagarna som lämnade a-kassorna, i vilken en del av de är säkert varslade för närvarande.

För övrigt – för att vara en finansminister- its too late för dig att veta att den stora a-kassehöjningen har fel effekt.

Inte heller är finansministern intresserad av att göra någonting mer åt saken, även om det kan innebära ännu mer höjning av avgifterna p g a ökande arbetslöshet:

-Nu vill Sture Nordh ytterligare återgå till det system som var innan, utan differentierade avgifter och med högre ersättningsnivåer. Det är en politik som leder till väsentligt högre långsiktig arbetslöshet och som skulle vara skadlig mot svensk ekonomi och full sysselsättning. Det är naturligtvis en politik vi avvisar, säger finansminister Anders Borg till TT.

Javisst, Anders Borg, att du skall acceptera att Er jobbpolitik hade inte heller någon effekt för att minska arbetslösheten har man knappast förväntat sig. Men i ditt fall, får det mogna i dina tankar.

Visst märker folket att du håller hårt om ekonomin, det sparas och snålas överallt – försvaret, vården, utbildningar, UD. Förutom en sak, och det är Carl Bildts utländska resor – the sky´s the limit. Mycket märkligt. Vad är hållhaken? Svenska folket märker sånt, men inte säger något, eftersom det hjälper ändå inte att klaga. Ni bestämmer helt och hållet. Folket har ingen talan.

Åter till en av finansministers huvudsakliga uppgifter – när kommer Sverige att häpna över en finanspolitik som ger en genomgripande effekt till ekonomin och hushållen?

…….Använd kreativitet och fantasin Anders Borg. Men du kan börja med att veta verkligheten, a-kassehöjningen var/är även kännbart för vanliga folket…………..so what? why should you care?

                                      @—>—>–>— —<—<—<—-@

Uppdaterad 15 dec 2008

Uppdaterad 11 dec 2008

Annonser