Kommunalkris, nästa!

Finanskrisen, bankkrisen, fordonskrisen, jobbkrisen och nu är det kommunalkrisen som står next i kö.

Det är styrelsen för SKL som skickat brev till regeringen och finansminister Anders Borg där man påtalat det allvarliga ekonomiska läget och att man är djupt oroad av situationen. I styrelsen är Anders Knape (m) ordförande, men brevet är också undertecknat av de övriga borgerliga partiernas företrädare samt Ilmar Reepalu (s).

De stimulansåtgärder som regeringen hittills presenterat är otillräckliga säger SKL som också bekymrar sig över att de besparingar som kommuner och landsting tvingas göra leder till att förstärka den kraftiga nedgång på arbetsmarknaden som ändå kommer att äga rum.

Hur skall det gå?

När det var högkonjuktur inklusive överskott i statskassan – under den Moderatledda regeringen – fanns redan problem när det gäller välfärden i äldreomsorgen, förskolan och skolan, och ändå kunde inte regeringen presentera tillräckliga stimulansåtgärder. Nu är landet i ännu sämre läge.

Med PM Fredrik Reinfeldts uttalande:

–Vi får följa den ekonomiska utvecklingen. I de underlag vi har så är fortfarande kommun- och landstingssektorn i balans 2009, men det är klart att vi har anledning att följa detta, säger han.

menade han att kommuner och landsting måste först – med andra ord – mass avskeda personal (alt. mass neddragningar av tjänster) innan regeringen agerar på allvarligheten av problemen.

Wanna bet?

                                       @—>—>–>— —<—<—<—<@

Uppdaterad 15 dec 2008

1 kommentar

  1. Tja… – Det är väl en bit kvar innan wåra ”kära” och självgoda MaktPyramid- MaktElit-Nissar/Selmor inser att det finns i ”ÖVERFLÖD AV ALLT TILL ALLA !” – och missionerar om det via sina massmedia till oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

    Tur för oss av vanligt folk att Wi själva kan inse att det är så, verkligen… 💡


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS