The winner takes it all!

På begäran kommenterar jag i detta inlägg ”gapet” mellan S+Mp+V och den Moderatstyrda regeringen. 

Vill egentligen fokusera min tid på viktigare saker nu inför julen, men Ok det får gå den här gången – for old times sakes. Han som är så nyfiken är en avid beundrare,” ursprungligen från Carl Bildts blogg.

Den här gången väljer jag den statistiskt säkerställda partisympatiundersökningen från SCB.

Vid val i november 2008 skulle regeringspartierna (c+fp+m+kd) få cirka 41,2 procent av rösterna, vilket är en ökning med cirka 1,1 procentenheter sedan PSU:s majmätning. Ökningen är statistiskt säkerställd. Jämfört med riksdagsvalet 2006 är det en minskning med cirka 7,1 procentenheter. Minskningen är statistiskt säkerställd. Oppositionspartierna (s+v+mp) skulle få cirka 54,1 procent av rösterna. Det innebär en minskning med cirka 1,6 procentenheter jämfört med PSU:s majmätning och en ökning med cirka 8,0 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda.

Socialdemokraterna har 42,3% i november mätningen. Jämfört med sista mätningen som gjordes i maj 2008 är det en minskning med 2,4% men en ökning med 7,3% jämfört med valet 2006. Moderaterna däremot har 24,8%. Jämfört med maj mätningen är det en ökning med 2,3% men en minskning med 1,5% jämfört med valet 2006.

S+Mp+V skulle få 54,1% – lysande klart vinnaren – mot högerpartierna som skulle få 41,2% av rösterna,  om det vore val i november 2008. Gapet är 12,9%. Med totalt av cirka 5 500 000 röstberättigade väljare, innebär 12,9% = 709 500 personer mer för S+Mp+V. Har någon svårt att förstå dessa?

PSU i november 2008 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 290 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,1 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,5 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 27 oktober till 24 november.

Om någon kan presentera en bättre undersökning än ovan, vilken innebär större opinionsmätning än 9290 röstberättigade personer, är välkommen att lägga fram den i denna blogg.

Frankly, I don´t mind the gap, because the winner – S+Mp+V – takes it all!

                                     @—>—>—>—   —<—<—<—@

 

 

Annonser