P.S. Tillsammans – om du är frisk och arbetar heltid

Sverige står rustat för storm har PM Fredrik Reinfeldt skrivit i dagens Svd.

Han skriver bl annat:

Det kanske viktigaste medlet mot att dras med i nedgången är att vi har sunda offentliga finanser och en väl fungerande ekonomi. Här tillhör Sverige toppskiktet enligt internationella bedömare.

Det är sant. Sveriges Riksbankens chef Stefan Ingves bekräftar detta i dagens DN:

Vi har femton år med god ekonomisk utveckling bakom oss. Den goda utvecklingen är bland annat ett resultat av stabila spelregler för den ekonomiska politiken. Detta ger oss ett helt annat handlingsutrymme än vid krisen i början på 1990-talet.

Med andra ord, tretton av femton år där Socialdemokraterna regerade och fyllde på ladorna solidariskt utan att sälja landets tillgångar. Tretton av femton år av landets välfärd, rättvisa, framgång och trygghet utan att piska de sjuka och arbetslösa.

PM Reinfeldt skriver vidare:

Viktiga reformer har genomförts för att återskapa arbetslinjen, bekämpa utanförskapet och trygga grunden i välfärden. Det gör att vi kan möta den internatio­nella oron med en styrka vi annars skulle ha saknat och med bättre ingångsvärden än många andra länder.

Reformer som innebär att 500 000 arbetstagarna lämnade a-kassan, och står nu utanför tryggheten. En del av dem är säkert några av cirka 100 000 varslade från sina arbeten. Reformer som även innebär at cirka 75 000 långtidsarbetsjuka får rehabilitera sig på socialkontoret.

Skatten sänks för Sveriges pensionärer. Vi satsar på bland annat sjukvård, skola, förskola och psykiatri. Det är satsningar som ger mer resurser till kommuner och landsting att möta nedgången. Totalt tillförs kommun- och landstingssektorn över 8 miljarder kronor under 2009.

Dock är satsningen på kommuner och landsting minst 2 miljarder mindre än vad den rödgröna oppositioner krävde.

Det här sista stycket älskar jag:

Om vi även denna gång förmår samla vårt samhälle till gemensam handling är jag övertygad om att vi kan möta de sämre tiderna med en stark politik för jobben och välfärden. Vi har rustat för storm och står redo att möta krisen.

Tillsammans har vi att ta ansvar för Sverige.

Retoriken var det inget fel på – utan en sak. PM Reinfeldt glömde skriva en P.S. som jag gärna gör här:

P.S.

Notera att orden ”gemensam handling” och ”tillsammans” gäller enbart om man själv är fullfrisk och har ett heltidsarbete.

Sveriges välfärd kräver uppoffringar!

(Läs: på bekostnad av de sjuka och arbetslösa)
                                     

                                 @–>—>—>— –<–<—<—@