Robinson på Filippinerna

Absolutely fantastic!

" a piece of paradise on earth"

" a piece of paradise on earth"

Årets inspelningen av Robinson blev återigen i Palawan  på  Filippinerna – ”For God, People, Nature and Country”.

Känner mig mycket mycket glad och hedrad – liksom många födda Filippinier boende i Sverige – att Robinson teamet än en gång  valde Palawan som inspelningsplats.

Linda Isacsson kommer att leda tv programmet.

Om Palawan hade Svts Packat och Klart valt som sista program för säsongen.

Vid 80-talet var Filippinerna ett ledande turistland i Sydöstasien. Vid mitten av 90-talet exploderade Thailands turismen, och  toppar turistligan från Sverige sedan dess. Men detta ser inte jag som en nackdel. Snarare tvärtom. Svenskar i allmänhet och barnfamiljer i synnerhet blev mycket mer medvetna om länderna i andra sidan jordklotet. Fördomar om asiatiska tjejer minskade drastiskt och kanske t o m försvann.

En del turister som åker till Thailand tar även en förlängd resa till Filippinerna. Mycket bra!

Vad Filippinerna kan erbjuda förutom dess paradisiska öarna, vackra natur, exotiska mat och frukter, är gästfrihet, optimism, glädje, uppriktighet och det verkliga livet.

So when you´re tired of dreaming – wake up and live your dreams in the Philippines!

MABUHAY!

@–>–>–>—   —<—<—<—@