”Responsibility to protect” efterlyses

När det gäller konflikten mellan Israel och Hamas i Gaza var hårda ansträngningar av FN blev helt utan effekt.

Natten till fredagen kom så den eftertraktade FN-resolutionen som uppmanar till ”omedelbar och hållbar” vapenvila mellan Israel och Hamas. Samt vädjar till Israel att lämna Gaza och ge obehindrat tillträde för humanitär hjälp. Men det dröjde inte många timmar innan det stod klart att båda sidor i konflikten ger fullkomligt tusan i FN:s resolution.

FN resolutionen röstades fram av 14 stater och en nedlagd röst från USA. Att USA har tagit fram resolutionen, och därefter avstod från att rösta hjälpte ingenting. USAs agerande gav en symbolisk och dold signal för båda Israel och Hamas att fortsätta med konflikten.

Nu när varken Israel eller Hamas lyder FNs resolutionen är det FNs medlemsstaternas kollektiv skyldighet att ingripa för att skydda 1,5 miljoner befolkning i Gaza. Detta genom FNs Responsibility to protect (R2P) principen:

Responsibility to protect brukar förkortas som R2P. Principen om skyldighet att skydda antogs av FN:s medlemsstater på FN:s toppmöte år 2005. Därmed slogs fast att det är varje stats skyldighet att skydda sin befolkning mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten samt att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga sådana brott. Medlemsstaterna enades också om att det internationella samfundet har en kollektiv skyldighet att ingripa för att skydda en befolkning, om nödvändigt med åtgärder  efter säkerhetsrådsbeslut i enlighet med FN-stadgans kapitel VII, när den berörda staten inte kan eller vill leva upp till sina skyldigheter.

Som medborgare i en medlemsstat av FN bör vi omgående efterlysa implementeringen av denna princip.

Eller är denna princip även ”ett spel för gallerierna”?

1 kommentar

  1. Apropå Din fråga på Carl Bildt´s blogg: ”Eller är även denna princip “ett spel för gallerierna”?

    Principen att den som kan ställa en fråga – ALLTID ställer den utifrån att vederbörande själv har svaret – kan ju tillämpas i detta.

    Världen är för djävligt GalenPannigt 😈 styrd = vanstyrd i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS