Högeralliansen – fortfarande ”loosers”

Med 5,7 procent skillnaden i SIFOs opinionsmätning är regeringen fortfarande looser sedan seger av valet 2006.

Ännu en opinionsmätning som bevis på att valet 2006 var många av svenskarnas största misstag.

Socialdemokraterna är fortfarande det största partiet någonsin och är ledande tillsammans med övriga i den rödgröna blocken. Detta innebär med andra ord att de flesta svenskar fortfarande tror på jämlikhet, solidaritet och rättvisa oavsett plånbokens storlek:

Vår politik

Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Vår politik handlar ytterst om att möjliggöra för var och en att göra sina egna livsval – att få ett arbete, att kunna bilda familj, att kanske läsa den där utbildningen som man drömt om – att kunna förverkliga sitt livs äventyr.

Jämlikhet
Vi vet att verklig frihet förutsätter jämlikhet. Och att verklig frihet kräver både solidaritet och eget personligt ansvar. I ett Sverige där klyftorna ökar mellan fattiga och rika och där människor diskrimineras på grund av kön, kulturell bakgrund, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning minskar inte bara friheten för de mest utsatta. Ökade klyftor och utanförskap minskar allas frihet. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för vår politik att ge alla, och inte bara några, möjlighet att färdas väl genom livet.

Jobb och välfärd
Med hjälp av en stark tillväxt och ökade resurser vill vi minska klyftorna, trycka tillbaka inkomstskillnaderna och förstärka välfärden. Det handlar om satsningar för att skapa fler jobb och pressa tillbaka arbetslösheten. För ingen är så ofri som den som inte har en egen försörjning, inte får göra nytta, inte känna sig behövd. Det handlar om satsningar på välfärden, så att ingen behöver känna oro för om den kommer att finnas där den dag hon eller han behöver den. Satsningar för att skolan ska ge kunskap till alla barn, för att sjukvård och äldreomsorg ska finnas där för alla, oavsett plånbokens storlek. Det handlar om att bygga starka och uthålliga trygghetsförsäkringar så att den av oss som en dag blir utan jobb eller drabbas av sjukdom får snabbt och bra stöd att komma tillbaka. Och det handlar om att vi gemensamt tar ett ansvar och bidrar solidariskt till detta via skattesedeln. För ingen tjänar på att några lämnas efter.

                                 @—>—>—>—    —-<—<—<—@

Uppdaterad 090126

Annonser