Oacceptabelt

De flesta invandrare i Sverige är flyktingar som har rymt från ett omänskligt politiskt förhållande i hemlandet. Från ett land där poliser och militära kanske  inte har så stora skillnader. Att sedan träffa poliser som är rasistiska ger inget förtroende för rättsväsendet.

Poliser är skolade för att under pressade situationer agera och reagera humant och förståndigt. Klarar man inte de höga kravena är det olämplig att vara en polisman/kvinna.

Därför när poliser gör ett grovt rasistiskt uttalande är det mycket allvarligt – att en avstängning borde vara på sin plats. Trovärdigheten är uppenbart förbrukad och en ursäkt som att man uttalade i affekt är inte godtagbart. Folket -inklusive invandrare – skall känna sig trygga och respekterade att tala med en polisman/kvinna.

Det är beklagligt att det finns smutsiga fläckar även i den svenska poliskåren, men ännu är det inte försent att torka av den.

Problemet i Rosengård uppkom naturligtvis inte enbart pga av rasistiska uttalanden men lösningarna bl a fås genom dialoger och åter dialoger mellan ungdomar, föraldrar, övriga invånare, poliser, integrationsminister, justitieminister och varför inte med statsminister Fredrik Reinfeldt – han trots allt skall symbolisera respekt …..eller?

                                @–>—>—>—   —<—<—<—@

Annonser

7 kommentarer

 1. Jag är helt enig med dig bestofmankind !
  Detta var inte bara ett hån mot dem som dessa vidriga ord var riktade emot.

  Det var ett hån mot hela det Svenska rättssamhället.
  Det var ett hån mot alla som försöker marknadsföra Sverige.
  Det var ett hån mot vår flera hundra år långa tro på fred.

  Poliser är anställda av det Svenska samhället.
  När de saboterar det vårt samhälle står för ska de bort !
  De ska dömas för sabotage och förräderi !

  Hur kan det komma sig att de inte kunde pekas ut ?
  Kände ingen igen rösterna ?
  Kanske fler måste bort för att vår rättsstat ska fungera ?

 2. Bestof

  naturligtvis bör dessa poliser förflyttas och kanske få löneavdrag e.dyl.
  men räfst- och rättarting (mrmhalland) kan ju också ta fokus från de verkliga problemen
  vad behöver de människor som kommit hit för att kunna och vilja integreras bättre?
  hur ska vi ordna det?
  du brukar ha kloka svar…

 3. Klimatet är ett hinder för att spontant umgås med svenskar. 🙂 Jag märker själv att jag sällan träffar mina grannar ute (bor i en plansvilla med grannar framför och bredvid båda sidor) på höst och vinter, mest på våren och sommaren.

  De människor som kommit hit vill – generellt sätt – integreras bättre men finns få möjligheter till det. Folkfester eller lokala sammankommster – t ex kulturnatt, intenationell buffé bjudningar, fika bjudningar – är ett mycket bra sätt att träffa människor från andra kulturer.

  När jag gick på SFI år 1985 (vid den tiden var det på AMU) började vår grupp med internationell buffé där övriga AMUdeltagarna fick vara med. En mycket uppskattade
  arrangemang.

  Viljan finns men som sagt är det möjligheterna som saknas. Kommuner, fastighetsägare, skolor, arbetsplatser och olika föreningar bör arrangera olika sammankomster där det finns invandrare – för integrationssskull.

  Loppis eller marknader med möjligheten till försäljning av internationella varor är inte heller fel.

  För ungdomarna – som inte är aktivt i någon sport – borde finnas ungdomsgårdar (finns väl fortfarande i många kommuner?) där man kan träffas och göra olika aktiviteter. Annars är väl skolor som har tar ansvar för integration.

  Frågan är väl svenskarna integrera sig med invandrare? :-))

 4. sista meningen skall vara:

  Frågan är väl om svenskarna vill integrera sig med invandrare? 🙂

 5. bestof

  sista frågan ! ,-)
  men tänkte mer på sådana saker arbetesmöjligheter försörjning och bostäder egentligen
  bor i ett nybyggt relativt centralt liggande storstadsområde där invandrare till viss del bor – välsituerade – men här finns också de som arbetar här – i sevicebutiker t.ex. – de bor i invandrartäta bostadsområden
  hade vi haft reglerad prissättning och bättre cirkulation i *ägarbostads*marknaden och kanske ett överutbud av hyresrätter skulle sitationen kunna sett annorlunda ut
  de ekonomiska spelreglerna behöver förändras? de bygger på ägande av mark och annan materia och blir till investeringar där vissa drar vinstlotter och tjänar mer än vad en höginkomsttagare t.o.m. skulle kunna göra ett helt liv i en hyresrätt
  har försökt få igång en diskussion om ägande idag med en annan partikamrat men inte fått något svar

 6. När det gäller arbetsmöjligheter är invandrare inte omöjliga. De flyttar där jobbet finns. Känner en hel flykting familj från Vietnam som fylttade ifrån Västkusten hitåt – köpte en restaurang där hela familjen nu arbetar – i en ort där de inte känner några.

  När det gäller boendet är det en prioriteringssak. Vill man prioritera boendet är det lätt för invandrare att spara och satsa på ägandet, men de flesta har familjer och släktingar som de försörjer från hemlandet som dem prioriterar i första hand.

  Så huvudproblemet är arbete. Jag känner ingen invandrare som tackade nej till att flytta pga arbete.

 7. Hillary,

  Jag uppfattade inlägget som att problemet var polisernas attityd och svarade på det.
  Vill du diskutera integrationsfrågor är jag helt öppen för det i lämpligt forum.
  Jag tror inte det blir mycket diskussion eftersom vi verkar ha likvärdiga tankar där.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS