Do you believe in ”karma”?

Bara det borgerliga blocket har regerat Sverige under ekonomiska kollapser.

Det är verkligen konstigt och märkligt att det borgerliga blocket  lyckas regera där följden blir ekonomiska kriser. Kan det vara otur? Bad timing? eller en dålig karma?

Jag är i grund och botten en katolik, fast jag följer inte ritualerna som en sann katolik borde göra. Att gå i kyrkan på söndagar, att bikta sig, vara kontra abort, är bland andra som inte övertygar mig.

Men min tro på Gud är mycket stark, att han verkligen finns ”någonstans”. För att vara exakt i mitt hjärta och min själ. 

Varför?

Jag minns så väl att när jag gick på gymnasiet på mitt hemland, för ungefär 28 år sedan, att livet var hårt för många. Min familj hade det bra ändå trots långa arbetsdagar som egna företagare, och eviga sparandet för utbildning och vård. Utbildningen var det högsta prioriteringen.

Jag minns även så väl att, på väg hem från skolan, brukade jag stanna till i en kyrka och bad till Gud för en bättre plats att leva i. En plats där alla människor har lika värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter  för den delen. En plats där tjockleken på plånboken inte styr samhället. En plats som Sverige.

Nu är jag här, och har bott i landet i 24 år. Tron på Gud har blivit starkare med tiden, och tror även  att de onda gärningarna som man gör mot sina medmänniskor slår tillbaka till sig själv och till sitt liv med det som kallas en dålig karma.

De orättvisorna som regeringen gör genom ökade klyftor i samhället – där de drabbade får det svårare att leva, där de svaga, sjuka och arbetslösa blir piskade i stället för att bli uppmuntrade, där regeringen inte ens tror på människans god vilja – slår tillbaka till sig själv där kriser även föder kriser.

Den borgerliga regeringen har en dålig karma.

Det är min tro.

Det är upp till dig …………om du vill tro på karma……… eller ej!

                                 @—>—>—>—    —<—<—<—@

6 kommentarer

 1. ”De orättvisorna som regeringen gör genom ökade klyftor i samhället – där de drabbade får det svårare att leva, där de svaga, sjuka och arbetslösa blir piskade i stället för att bli uppmuntrade, där regeringen inte ens tror på människans god vilja – slår tillbaka till sig själv där kriser även föder kriser.”

  BOKTIPS… 💡 – om varför det har blivit så här mer och mer under de senaste ca 25 åren – i mitt kära fosterland Sverige – och alldeles oavsett vilken regering som haft innehaft makten, tyvärr tyvärr… 😥

 2. Utan att läsa boken är ditt påstående en mycket extrem generalisering. 🙂

 3. Det är en intressant tanke du framför, bestofmankind!

  Jag trodde att god eller dålig karma drabbade i nästa liv…..men vad jag tror eller inte spelar ju ingen roll…..

  Jag tänker att det är en kollektiv girighet som utlöst den finanskris och lågkonjunktur vi nu bevittnar och som till synes mest drabbar oskyldiga….den är global och drabbar inte bara Sverige

  ….och vem av oss kan helt frikänna sig från att ha ett litet mått av girighet inom oss…???

 4. ”Utan att läsa boken är ditt påstående en mycket extrem generalisering.”

  Verkligheten är att de svenska hushållens soliditet = batalningsförmåga = självkänsla har minskat med ca 50 % under de senaste ca 25 åren, tyvärr tyvärr… 😥

  För den som ids läsa inledningen av boken = ca 25 sidor – inser troligast varför det blivit så – och kommer att bli än värre under de kommande 25 åren – ifall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor fortsatt kommer att lita till vad wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElit-Nissar/Selmor står för.

 5. PS. Forskningen förefaller ej heller som Wi av vanligt folk kan lita till, tyvärr tyvärr… 😥

  ”…Över tvåtusen svenska professorer har berättat för oss om hur det ser ut för dem – för professorerna – de mest lärda på universiteten, de som skall leda forskningen in i framtiden. En del av dem säger att den fria forskningen är död. …

  Professuren som en garant för fri forskning är en papperstiger. Idag råder ekonomistyrning dvs den forskar bäst som drar in mest anslag.

  … Universiteten är mer och mer i händerna på externa finansiärer och utvecklas till forskarhotell. …

  Hälften av de 2100 professorerna säger att de är mer eller mindre politiskt styrda i sin forskning, tex när det gäller vilka undersökningar som de kan få anslag till.

  … Företag har ibland varit nervösa över spetsiga slutsatser. Representanter för statliga myndigheter och departement likaså. Där finns alltid ett outtalat hot om repressalier.

  … Och flera liknande fall kommer fram i vår enkät. Till exempel har rapporter inom miljöforskning vattnats ur för att passa myndigheter eller branschorganisationer. Avsnitt ur rapporter har strukits.

  … Men, sin fina titel till trots, vill flera professorer inte berätta om det här, öppet. Av rädsla för att stöta sig med bidragsgivarna. När Kaliber frågar om intervjuer för att alla ska få ta del av dessa berättelser, drar sig flera professorer ur. De är helt enkelt rädda för att inte få nej på framtida ansökningar, att finansiärer ska dra sig ur samarbete eller bli ovän med kollegor som sitter i forskningsråd.

  …Jag har varit med om företag som krävt kanske tio års tystnad innan publicering, eller att resultaten inte publiceras alls.
  – Kan man säga nej till såna krav?
  – Ja, men då kanske de vänder sig någon annanstans.
  Det är just det här de flesta etiska konflikter handlar om – rätten att som forskare få berätta vad man kommit fram till. Rätten att publicera och det även om resultatet inte är helt kul för den som betalat. Rätten att få publicera resultat är en av de viktigaste principerna för forskning – och står inskrivet i högskolelagen. … – slut citat härifrån.

 6. fairymary,

  Vad du tror spelar kanske inte roll för någon annan, men det väsentligaste är att det spelar roll för dig själv.

  Den globala finanskrisen utlöstes av USAs finansmän/bankdirektörer som förädlade kapitalismen till max – genom att sälja CDOs (Collateral Debt Obligation) till varandra. Tänk dig att en finansinstitut producerar/tecknar dessa obligationer på ett hus om och om, 40 gånger, som till slut är inte värt något, som ingen annan bankdirektör heller vill längre köpa. (källa: partiskolan/Urban Ahlin). Det är ett lagligt pyramid spel som plötsligt faller när inte någon längre tror på. Effekten av att den onda cykeln stannade, blev en domino reaktion i hela världen.

  Girigheten är väl upp till var och ens samvete. Om jag relaterar det till skattesänkningen föredrar jag tryggheten (betala mer skatt) inför girigheten av att få mer pengar i plånboken.

  Josef,

  Tack för “föreläsningen”.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS