PM Reinfeldts nej blev ett ja… men var god dröj!

Statsminister Fredrik Reinfeldt sade i mars 2009:

– Det kommunala självstyret gäller även i dåliga tider, sade han i en tv-debatt med socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.

– Vi har givit 9 miljarder kronor innevarande budgetår, vilket växer ut till 12 miljarder nästa år. Jag vill också säga att det kommunala självbestämmandet, som ofta hyllas, också ska gälla i dåliga tider. Det är viktigt att kommuner och landsting gör egna ansträngningar för att satsa på kärnan i välfärden, sade Reinfeldt.

– Jag tror att man ska vara försiktig med tanke på hur djupt denna kris går och hur förgrenad den är över världen, sade han.

Mona Sahlin däremot var beredd att skjuta till ungefär som SKL begärt, minst 10 miljarder extra:

– Det lät nästan som om det inte ska komma några extra resurser till kommunerna i vår. Det är en stor skandal och ett stort hyckleri. Jag hoppas att jag tolkade honom fel, annars ökar regeringen medvetet krisen i välfärden, sade Sahlin.

Drygt en månad senare vek regeringen sig:

Det blir nu sju extra miljarder nästa år i form av en tillfällig insats medan de generella statsbidragen höjs med fem miljarder per år för 2011 och 2012. Totalt 17 miljarder på tre år, men inga extrapengar i år.

Hur kom det sig?:

– Därför att det är politiskt nödvändigt. Det har varit ett starkt tryck från Kommun-Sverige, från ekonomer som vill stimulera ekonomin och från oppositionen. Dessutom gick regeringen till val på att prioritera välfärdsverksamheterna i kommuner och landsting. Det här handlar om vård, skola och omsorg, frågor som brukar avgöra svenska val.

Politiskt nödvändighet var ordet. Även hårt tryck från kommuner, ekonomer och inte minst oppositionen som  präglade starka debatter i media.

Även om, enligt socialdemokraternas ekonomiske talesman Tomas Östros: 

–Regeringen väljer att stå passiv hela 2009 och struntar tydligen i den pågående varselvågen inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

och att stödpaketet är för sent:

Det är för sent, anser Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén om regeringens stödpaket till kommunerna.

 – 2010 kommer att bli ett nattsvart år för skolorna. Det är redan 1 300 lärarvarsel lagda och de kommer att verkställas, säger hon.

 Två tredjedelar av kommunerna skär ned på skolornas verksamhet redan i år, enligt Sirén som påpekar att för skolans del läggs budgeten fast från sommar till sommar.

– Därför kommer pengarna för sent.

är det delvis en seger för demokratin i allmänhet och för socialdemokraterna i synnerhet att regeringen ändrade uppfattningen.

Har man rätt gäller det att stå på sig, även om man talar till en döv och empatilös moderatledda regering.

För att till slut, får den moderatledda regeringen, förhoppningsvis en uppenbarelse om att det är faktiskt folkets välfärd politiken handlar om och inte främst mest skattesänkningar till dem som redan har det bäst.

                                   @—>—>—>—   —<—<—-<—@

3 kommentarer

 1. Bestofmankind,

  Stödpengar till Kommuner och Landsting fördelas av moderater per kapita och inte efter behov.
  Det innebär att en kommun med de ekonomiskt mest välmående invånarna som Vellinge får lika mycket stöd som en mindre och mindre välbärgad kommun i t.ex. Dalsland.
  Samma brist på prioritering efter behov skedde i Vårdval Stockholm vilket torde vara väl känt för alla utom de okunniga/korrumperade – välj epitet själv – journalisterna i svenska media.
  Är det för intellektuellt krävande för moderater att prioritera eller är det ett uttryck för deras ren grisskära empatibefriade dumhet eller ett uttryck för deras av självbevarelsedrift outtalade mål att öka de ekonomiska klyftorna emellan människor för att slutligen skapa ett svenskt samhälle där egennyttan är den enda som prioriteras?

 2. hillary2

  Tack för informationen.

  Och jag som har börjat hoppas på att Moderaterna äntligen ser rättvisan, men icke.

  Jag förstår inte att det är så väldigt svårt för dem att vara rättvisa.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS