Anders Borgs taktiska spel

Det ekonomiska läget är ”mycket allvarligt”, enligt finansminister Anders Borg.

Det är faktiskt inget nytt. Tomas Östros har sedan ifjol förvarnat regeringen om detta men avfärdades nonchalerande.

Nu när krisen och recessionen/depressionen är ett faktum, väljer man passiva åtgärder , och låter enbart Riksbanken justera marknaden med penningpolitiska åtgärder som räntesänkningarna.

Varför?

Av taktiska och politiska skäl.  Ansvaret läggs över till Riksbanken samtidigt som man håller ekonomin hårt för att minimera underskottet med avsikten att ta hem segern valet 2010.

Men den moderatledda regeringen glömmer en sak. Det är väljarna som kommer att bedöma den moderatledda regeringen om det är moraliskt och mänskligt riktigt att offra alla sjuka, arbetslösa, och mest utsatta för en mycket hänsynslös och kall politik. Motsatsen av vad Tomas Östros recept med ödmjukhet – om hur den ekonomiska krisen bör hanteras.

Att ”Socialdemokraterna misslyckas i sin kommunikation med medborgarna” håller jag inte med om. Om det syftas på minskade opinionstödet i massmedia kan det även betyda att de utsatta redan har blivit apatiska av utanförskapet och inte längre bryr sig. Ingen heller ifrågasätter olika undersökningars- eller mätningars någorlunda äkthet när det gäller val av deltagarna – geografiskt sätt.

                                     @—>—>—>—    —<—<—<—@