Take it or leave it!!!

Helt otroligt att det finns män som inte kan axla sina ansvar och skyller på Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin:

– Det står mig upp i halsen att ta deras skit för alla misstag de gjort. Som fackligt förtroendevald får jag bara frågor kring deras affärer hela tiden och inte längre om något som förbättrar medlemmarnas situation, säger Dennis Bäckman.

Vad då för misstag?

Att 500 000 har lämnat A-kassan?

Att ca 200 000 är varslade?

Att det blir upp till 12% arbetslöshet 2011?

Att a-kassa ersättningen har sänkt?

Att vuxen utbildningarna har bantats ned?

Att skattesänkningen gynnades mest av dem som har det bäst?

Att den moderatledda regeringen har inga konkreta åtgärder mot alla kriser?

MOT…

vilka skit???     toblerone affären?    AMF-skandalen?   att Mona Sahlin har inte regeringsmakten?

Dennis Bäckman måste vara blind för att inte inse sanningen och var felen ligger. Vänd Er till den moderatledda regeringen, det är den som skall lösa dagens samhällsproblem.

Nej då Dennis Bäckman, axla ditt ansvar och skyll inte på Mona och Wanja. Klarar inte du och de övriga 31 klubbordföranden ansvaren, kan Ni själva AVGÅ från Era positioner som klubbordföranden.

Det råder demokrati i Sverige, och Mona valdes på en enhällig kongress som en partiledare….TAKE IT OR LEAVE IT!!

                                   @—->—>—>–    –<—<—<—-@