Reinfeldt & Bildt….vilket par!

Statsminister Fredrik Reinfeldt tror inte att det skulle hjälpa om han eller Carl Bildt reser till Eritrea för att öka chansen för att få Dawit Isaak fri. Vilken pessimist för att vara en statsminister, och passiviteten lyser igenom. Han kastade handuken långt innan han ens försökt.

Det är, i och för sig, inte förvånande. Statsministern är bara konsekvent. Han sköter inrikespolitiken lika passivt och pessimistiskt. Uttalandet att det finns inga mirakelkurer mot  jobbkrisen är ett tydligt exempel.

Utrikesminister Carl Bildt å andra hand arbetar med mycket tyst diplomati när det gäller Dawit Isaak. Så tyst att ingen annan än honom själv vet hur strategin är utformade. Så tyst att risken finns att utrikesministern själv kan ha glömt bort det hela.

Att Kungen gratulerade Eritreas president på landets nationaldag kan inte vara en nackdel.

När det gäller Turkiets medlemskap i EU vill Carl Bildt däremot höras väl och tydligt:

– Under kommande decennier kommer vi att ha behov av Turkiets ekonomiska och demografiska dynamik, avgjorde Bildt.

Nej! varför stanna där. Erbjuda i stället Kina medlemskapet så att EU får mycket större ekonomiska och demografiska dynamiken – så som visionären Carl Bildt uttrycker sig.

Och varför uttala sig enbart som en utrikesminister när man även har möjligheten att låtsas vara Sveriges- eller EUs statsminister:

– Min vision av Europa är inte alls lika defensiv som den som jag noterar hos vissa andra, kommenterade Bildt, med tydlig hänvisning till Frankrike, som i betydligt större utsträckning än Sverige vill ta sig ur finanskrisen genom statlig inblandning, bland annat genom hjälp till franska biltillverkare.

Självklart irriterar uttalandet President Sarkozy. Han är också  bara en människa med sårbara känslor – no more no less.

Vad beträffar kraven för Turkiets medlemskapet i EU har inte Carl Bildt tänkt så mycket på. EUs grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och yttrandefrihet är reformerna som Turkiet inte genomför – som Carl Bildt inte betonar.

Och förresten…….. massnedläggningar av utlandsmyndigheter fortsätter trots oro och upprepade kritik från olika håll:

Det är allvarligt att regeringen fortsätter att fatta dessa beslut utan en brett förankrad och långsiktig strategi som en partiöverskridande helhetsöversyn hade kunnat bidra till. En sådan översyn är dessutom något som riksdagen begärt av regeringen.   /Urban Ahlin

Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt – vilket par!

Den första är passiv och pessimist, och den andra är populistisk och en härskare – han ensam bestämmer hur UDs representation i världen skall vara.

………..and yes, that´s possible in the democratically oriented Kingdom of Sweden!

                                 @—>—>—>—   —<—<—<—-@

Annonser

Att rösta är en rättighet och en självklarhet

7 juni 2009. Val till Europaparlamentet.

Men sedan den 20 maj gick det att förtidsrösta.

För min del brukar jag rösta på valdagen. För mig är det en folkfest. Jag träffar då andra som jag inte annars brukar göra.

Lite förvirrande med valet är ett personval. Jag har några bekanta som var inte säkra på hur ett personval fungerar. Man tror att om man röstar på en kandidat och denne inte blir invald på personröster – som motsvarar minst fem procent av partiets röster – då tror man att rösten är förlorad MEN så inte är fallet. Rösten läggs då i stället på partiet på en kandidat i tur ordning enligt kandidatlistan. Därför är det bara att välja enligt ens övertygelse.

Övertygelsen som framför allt skall handla om jobben – främst för ungdomarnas framtid. Just nu ligger Sverige näst högsta i Europa när det gäller ungdomsarbetslösheten. En av orsaker varför Socialdemokraterna har jobben först som valmanifest:

Socialdemokraterna – Jobben först.

Vi vill förändra! Tillsammans kan vi vända jobbkris till framtidstro. En röst på Socialdemokraterna är en röst för framtidsinvesteringar.

  • För fler jobb genom utbildning och forskning.
  • För gröna jobb genom forskning och klimatsmart teknik.
  • För bättre jobb. Svenska löner och avtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. 

Även om jag inte är en invald politiker vill jag påverka med min röst. En röst till ett parti som tänker på min, mina barn, och mina (kommande) barnbarns framtid.

En röst på Socialdemokraterna är därför även en röst på yngre generationer – för vilka jobben är en av livets viktigaste grundstenar!

                                   @—>—>—>—   —<—<—<—@

Aung San Suu Kyi – en martyr, en hjälte, en symbol

Burma/Myanmar, ett land där mänskliga fri- och rättigheter inte existerar, där någon kan bli åtalad när som helst och om vad som helst av de som har makten. Vem kan ens tänka sig att bosätta sig där om man inte är tvungen – som landets egen befolkning som lever under förtryckt? I modern tid som nu är att leva i det landet en mardröm och ett helvete på jorden.

Oppositionsledaren och Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi som sitter i husarrest åtalas av Burma/Myanmars regimen för ett brott som uppenbart inte hon begåtts. Att en amerikan simmade över en sjö och besökte henne räckte för ett åtal. Att hon skall överhuvudtaget stå åtalad för att  någon annan hade gjort en så kallade intrång som regimen påstår är helt inhumant. Det finns egentligen ingen mänsklig förklaring varför de mänskliga fri- och rättigheterna inte existerar i Burma/Myanmar.

Det är därför det är varje engagerad människans plikt att fördöma när en sådan händelse inträffar. Att även ställa krav på de som har makten för att i sin tur sätta press på de som förtrycker folket. Att EU enbart beklagar det inträffande är för diplomatiskt – ett språk som regimen ignorerar.

Det är uppenbart att regimen i Burma/Myanmar vill förhindra Aung San Suu Kyis möjlighet att ställa upp på valet 2010. Omedvetet gör regimen henne till en levande martyr, en hjälte, eller/och en symbol av 22 miljoner förtryckta invånare som vill leva i demokrati.

För några månader sedan träffade faktiskt jag en burmesisk läkare som bor i Sverige. Frågade honom rakt ut varför inte folket gör en revolution mot regimen. Svaren jag fick var skrämmande. Folket har ingen påbackning från ett annat land däremot det har regimen. Kina ger allt vad Burma/Myanmar önskar sig. En pakt. Ett broderskap.

Aung San Suu Kyi sade en gång:

”Please use your liberty to promote ours.”

”Snälla använd er frihet för att främja vår.”

Vad väntar världen på?

So the real question is how the world will react. Will it do more than simply condemn the junta’s actions? Will U.N. Secretary General Ban Ki-moon take decisive action by traveling to Burma and demanding to meet with General Than Shwe? Will the Security Council do more than issue another mealy mouthed statement, and instead proactively press for national reconciliation in Burma?

Räcker det att fördöma?

Egentligen inte, men när utrikesminister Carl Bildt inte uttalar sig något anmärkningsvärt, är det det mest kraftfulla Sverige har för Aung San Suu Kyis frigivning:

-Burmas militärregim har återigen visat sitt förakt för de mänskliga rättigheterna. Socialdemokraterna kräver ett omedelbart frisläppande av Aung San Suu Kyi, säger Urban Ahlin. Carl Bildt och regeringen måste driva på så att EU agerar mer kraftfullt för att Aung San Suu Kyi liksom andra politiska fångar ska släppas och för kampen för demokrati i Burma.                             

 

                                  @—>—>—>—    —<—<—<—-@

Betyg: icke godkänt, examensbevis utfärdas ej

Regeringens eget tillsatta finanspolitiska rådet har lämnat sin rapport med synpunkter för 2009.

Höj statsbidragen mer till kommunerna och satsa mer på arbetsmarknadspolitik. Regeringens eget finanspolitiska råd är svidande i sin kritik av finansminister Anders Borg (M): Han gör för lite för att mota den ekonomiska krisen.

Mycket intressant att notera att det är samma kritik som Socialdemokraterna har lagt fram för snart ett år nu.

Det kan inte vara just en tillfällighet att båda finanspolitiska rådet och Socialdemokraterna med Tomas Östros i spetsen har kommit fram till samma slutsatser – kraftfulla stimulansåtgärderna för att dämpa recessionen.

”Rådet förordar en större stimulans med mer resurser till kommunerna och fler platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det ligger väl i linje med min syn på en väl avvägd ekonomisk politik”, skriver han i en kommentar.

Att den moderatledda regeringen och Anders Borg är ensamma om sin bedömning av hur krisen skall tacklas, kan man lätt förklaras hur inkompetent Anders Borg är som en finansminister. Anders Borg är, trots sin utbildning, har inte en formell akademisk examen. Enligt regerings websida har Anders Borg enbart följande:

1988-1991
Akademisk utbildning vid Uppsala universitet i statskunskap, ekonomisk historia och filosofi.

1995-2000
Akademisk utbildning vid Stockholms universitet i nationalekonomi. Deltog i forskarutbildning i nationalekonomi vid Stockholms universitet fram till 2000.

Gymnasiestudier vid De Geerskolan och Komvux i Norrköping.

En formell akademisk examen som är en viktig grund för att lösa  olika kriser som har drabbat landet. Det är inte en tillfällighet att den moderatledda regeringens egen rådgivare och Tomas Östros har identiska lösningar för att mota bl a arbetslösheten.

Att Anders Borg tillämpar sin inkompetens i verkligheten på svenska folkets bekostnad – de sjuka, arbetslösa och utsatta – får icke godkänt betyg, och han kommer inte få ett examensbevis – varken teoritiskt eller praktiskt.

                                   @—>—>—>—     —<—<—<—@

Borgfred…..no way!

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill komma överens med oppositionen om borgfred under Sveriges ordförandeskap i EU.

Tanken är god – att uppträda kraftfullt och enat, även inrikespolitiskt – MEN i det rådande läget om ökad varsel och arbetslöshet utan att den moderatledda regeringen agerar sympatiskt kommer borgfredens mest förlorare  vara de sjuka, arbetslösa och mest utsatta.

Att den moderatledda regeringen har försämrat situationen för de sjuka, arbetslösa och mest utsatta under högkonjukturen, är passiv under den nuvarande djup lågkonjuktur, kommer det naturligtvis inte bli bättre under en borgfred.

Ordförandeskapet i EU var planerad sedan länge. Att den moderatledda regeringen har inte jobbat helhjärtat för de sjuka, arbetslösa och mest utsatta är regeringens eget fel som den får själv ta konsekvenserna för.

En borgfred därför är inte tänkbart under Sveriges ordförandeskap i EU.

No way!

                                @—>—>—>—    —<—<—<—@

Reinfeldts törnrosa sömn…

Reinfeldt utklassar Sahlin i mätning.

En mycket märkligt mätning. Trots att ingen i statsrådet vågar väcka statsminister Fredrik Reinfeldts törnrosa sömn ökar hans popularitet som skickligast på att leda en regering.

Jag undrar om majoriteten av det svenska folket även sover sin törnrosa sömn.

As far as I´m concerned, den som är Sveriges skickligaste på att leda en regering just nu är Riksbanks chef Stefan Ingves.

Utan Stefan Ingves taktiska reporänta sänkningar har Sverige haft mycket högre antal arbetslöshet, varsel och  socialberoende.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är uppenbarligen beroende av Stefan Ingves kompetens.

Och fortfarande lyser de finanspolitiska åtgärderna med sin franvåro.

Kommuner och landsting för först sitt ökade bidrag 2010.

P.S.

Kan någon påpeka för mig när statsministern har vaknat – om han nu förstås gör det?

                               @—->—>—>—   —<—<—<—-@

Ingvar Carlsson – 1:a maj talare

Ingvar Carlsson - still going strong

Ingvar Carlsson - still going strong

Fredagen den 1 maj 2009. Vilken tur med vädret – soligt, fint, väckert. Och vilken tur att ha Ingvar Carlsson som första maj talare.

Enligt honom är Sverige ett av de bästa länderna att leva och bo i tack vare socialdemokraternas politik. Socialdemokraternas värderingar, frihet, värdighet och jämlikhet har bedragit till landets välfärd.

Han tycker att det är sorgligt att det finns cirka 500 000 arbetslösa – med regeringens egen beräkning en arbetslöshet med upp till 12% år 2011 – och att Sverige har näst högsta arbetslösa ungdomar i Europa. Problemen, i vilken media inte intresserar sig att fokusera på.

Den globala krisen är inte regeringens  fel…….MEN:

1) Svenska folket väljer inte en regering för bara goda tider. Kampen mot arbetslösheten och rätten att försörja sig själva genom ett eget arbete skall gälla alla tider.

2) Det är den liberala ideologin som kraschade världen. En politik baseras på att marknaden bestämmer så att allting blir bättre, och där politiken skall trängas tillbaka. Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Anders Borg företräder denna ideologin där kapitalismen gynnas.

3) Kärnan i alliansens tänkande – det nya arbetarpartiet – är att löntagaren måste få det sämre för att söka ett arbete. Försämringar i a-kassans arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkringar skall ge en otrygg tillvaro och därmed tvingas man att söka ett arbete. Detta förutsätter naturligtvis att det finns jobb, men verkligheten är annorlunda.

1-maj-2009-0081Regeringen påstår att den har inte råd med ökade utgifter i vård, skola och omsorg och de som har det svårt. Regeringen påstår att Wanja har sovit på AMF-möten, men inte inser själv att regeringen har sovit hela hösten.

Regeringen skall samla alla krafter för att bekämpa arbetslösheten med följande socialdemokratiska förslagen:

1) öka statligt stöd till kommuner och landsting för att rädda jobben som är hotade

2) satsa på utbildning och kompetens

3) satsa långsiktigt på forskning och utveckling

4) sänka avgifter till a-kassan.

1-maj-2009-004Ingvar Carlsson slutade sitt tal med:

Unga som gamla skall kämpa för att Sverige åter skall ha en socialdemokratiskt ledning.

För mig är talet dagens sanning – ett verklighetsbaserat sådant. No more, no less!

Apropå första maj plakat vill jag bidra med mitt eget:

FOKUSERA PÅ  ARBETSLÖSHETSBEKÄMPNING,

SLUTA LYNCHA  WANJA  OCH MONA SAHLIN!!