Betyg: icke godkänt, examensbevis utfärdas ej

Regeringens eget tillsatta finanspolitiska rådet har lämnat sin rapport med synpunkter för 2009.

Höj statsbidragen mer till kommunerna och satsa mer på arbetsmarknadspolitik. Regeringens eget finanspolitiska råd är svidande i sin kritik av finansminister Anders Borg (M): Han gör för lite för att mota den ekonomiska krisen.

Mycket intressant att notera att det är samma kritik som Socialdemokraterna har lagt fram för snart ett år nu.

Det kan inte vara just en tillfällighet att båda finanspolitiska rådet och Socialdemokraterna med Tomas Östros i spetsen har kommit fram till samma slutsatser – kraftfulla stimulansåtgärderna för att dämpa recessionen.

”Rådet förordar en större stimulans med mer resurser till kommunerna och fler platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det ligger väl i linje med min syn på en väl avvägd ekonomisk politik”, skriver han i en kommentar.

Att den moderatledda regeringen och Anders Borg är ensamma om sin bedömning av hur krisen skall tacklas, kan man lätt förklaras hur inkompetent Anders Borg är som en finansminister. Anders Borg är, trots sin utbildning, har inte en formell akademisk examen. Enligt regerings websida har Anders Borg enbart följande:

1988-1991
Akademisk utbildning vid Uppsala universitet i statskunskap, ekonomisk historia och filosofi.

1995-2000
Akademisk utbildning vid Stockholms universitet i nationalekonomi. Deltog i forskarutbildning i nationalekonomi vid Stockholms universitet fram till 2000.

Gymnasiestudier vid De Geerskolan och Komvux i Norrköping.

En formell akademisk examen som är en viktig grund för att lösa  olika kriser som har drabbat landet. Det är inte en tillfällighet att den moderatledda regeringens egen rådgivare och Tomas Östros har identiska lösningar för att mota bl a arbetslösheten.

Att Anders Borg tillämpar sin inkompetens i verkligheten på svenska folkets bekostnad – de sjuka, arbetslösa och utsatta – får icke godkänt betyg, och han kommer inte få ett examensbevis – varken teoritiskt eller praktiskt.

                                   @—>—>—>—     —<—<—<—@

Annonser

1 kommentar

  1. Apropå bl a Sveriges sjuka nationalekonomi… 😥


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS