Att rösta är en rättighet och en självklarhet

7 juni 2009. Val till Europaparlamentet.

Men sedan den 20 maj gick det att förtidsrösta.

För min del brukar jag rösta på valdagen. För mig är det en folkfest. Jag träffar då andra som jag inte annars brukar göra.

Lite förvirrande med valet är ett personval. Jag har några bekanta som var inte säkra på hur ett personval fungerar. Man tror att om man röstar på en kandidat och denne inte blir invald på personröster – som motsvarar minst fem procent av partiets röster – då tror man att rösten är förlorad MEN så inte är fallet. Rösten läggs då i stället på partiet på en kandidat i tur ordning enligt kandidatlistan. Därför är det bara att välja enligt ens övertygelse.

Övertygelsen som framför allt skall handla om jobben – främst för ungdomarnas framtid. Just nu ligger Sverige näst högsta i Europa när det gäller ungdomsarbetslösheten. En av orsaker varför Socialdemokraterna har jobben först som valmanifest:

Socialdemokraterna – Jobben först.

Vi vill förändra! Tillsammans kan vi vända jobbkris till framtidstro. En röst på Socialdemokraterna är en röst för framtidsinvesteringar.

  • För fler jobb genom utbildning och forskning.
  • För gröna jobb genom forskning och klimatsmart teknik.
  • För bättre jobb. Svenska löner och avtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. 

Även om jag inte är en invald politiker vill jag påverka med min röst. En röst till ett parti som tänker på min, mina barn, och mina (kommande) barnbarns framtid.

En röst på Socialdemokraterna är därför även en röst på yngre generationer – för vilka jobben är en av livets viktigaste grundstenar!

                                   @—>—>—>—   —<—<—<—@

2 kommentarer

  1. Jo – förmodligen kommer som ett undantag att rösta den 7 juni…

  2. Mycket bättre om du tar bort ordet ”förmodligen”.

    Eller skall jag radera det? 🙂


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS