Reinfeldt & Bildt….vilket par!

Statsminister Fredrik Reinfeldt tror inte att det skulle hjälpa om han eller Carl Bildt reser till Eritrea för att öka chansen för att få Dawit Isaak fri. Vilken pessimist för att vara en statsminister, och passiviteten lyser igenom. Han kastade handuken långt innan han ens försökt.

Det är, i och för sig, inte förvånande. Statsministern är bara konsekvent. Han sköter inrikespolitiken lika passivt och pessimistiskt. Uttalandet att det finns inga mirakelkurer mot  jobbkrisen är ett tydligt exempel.

Utrikesminister Carl Bildt å andra hand arbetar med mycket tyst diplomati när det gäller Dawit Isaak. Så tyst att ingen annan än honom själv vet hur strategin är utformade. Så tyst att risken finns att utrikesministern själv kan ha glömt bort det hela.

Att Kungen gratulerade Eritreas president på landets nationaldag kan inte vara en nackdel.

När det gäller Turkiets medlemskap i EU vill Carl Bildt däremot höras väl och tydligt:

– Under kommande decennier kommer vi att ha behov av Turkiets ekonomiska och demografiska dynamik, avgjorde Bildt.

Nej! varför stanna där. Erbjuda i stället Kina medlemskapet så att EU får mycket större ekonomiska och demografiska dynamiken – så som visionären Carl Bildt uttrycker sig.

Och varför uttala sig enbart som en utrikesminister när man även har möjligheten att låtsas vara Sveriges- eller EUs statsminister:

– Min vision av Europa är inte alls lika defensiv som den som jag noterar hos vissa andra, kommenterade Bildt, med tydlig hänvisning till Frankrike, som i betydligt större utsträckning än Sverige vill ta sig ur finanskrisen genom statlig inblandning, bland annat genom hjälp till franska biltillverkare.

Självklart irriterar uttalandet President Sarkozy. Han är också  bara en människa med sårbara känslor – no more no less.

Vad beträffar kraven för Turkiets medlemskapet i EU har inte Carl Bildt tänkt så mycket på. EUs grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och yttrandefrihet är reformerna som Turkiet inte genomför – som Carl Bildt inte betonar.

Och förresten…….. massnedläggningar av utlandsmyndigheter fortsätter trots oro och upprepade kritik från olika håll:

Det är allvarligt att regeringen fortsätter att fatta dessa beslut utan en brett förankrad och långsiktig strategi som en partiöverskridande helhetsöversyn hade kunnat bidra till. En sådan översyn är dessutom något som riksdagen begärt av regeringen.   /Urban Ahlin

Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt – vilket par!

Den första är passiv och pessimist, och den andra är populistisk och en härskare – han ensam bestämmer hur UDs representation i världen skall vara.

………..and yes, that´s possible in the democratically oriented Kingdom of Sweden!

                                 @—>—>—>—   —<—<—<—-@

3 kommentarer

 1. Bildt vill i förlängningen bygga en ny världsordning med en stark centralmakt som ska styra över oss alla. I Bilderberggruppen lär han talat om en ny världsregering som han kallade FN för syns skull 🙂 Världsbanken och dess lånekarusell som ligger utanför vår insyn kanske behöver demonteras och dess makr bör inte bli större utan tväet om. Tredje världen har genom Världsbankens frikostiga lån hamnat i skuldfällor de aldrig kan ta sig ur med mindre än att lånen skrivs av. Detta kommer emellertid inte att ske i den kapitalistiska värld Bildt värnar!

  ja bestofmankind
  massnedläggning av utlandsmyndigheter är ju ett lämpligt schackdrag i kampen för en ”enad” 🙂 värld under EN stark centralmakt….styrd av hr och fru Bildt? 😦 det nya paret Ceauşescu? Historien har visat att det kan vara oerhört farligt när nära anhöriga hamnar arbetar tillsammans i politiska maktpositioner
  det borde vara något för både Reinfeldt och Bildt att tänka på
  gifta par utanför det politiska området om så bara på samma arbetsplats kan ha en stor men olycklig påverkan på såväl beslut som arbetsmiljö…

 2. Igår kväll tog Reinfeldt avstånd från fru Bildts åsikter. Hade vi inte haft det öppna IT-samhället hade han inte ens behövt göra detta….vi hade inte känt till vilka åsikter hon hyste
  Jag tycker att det vänliga surr som Sahlin och Reinfeldt ger uttryck för är alldeles för polerat och tyder på att de underskattar väljarnas förmåga att tänka själva.
  Vi behöver helt klart en ny typ av politiker som representerar väljare och inte maktkonstellationer.
  Lycka till bestofmankind!

 3. Känner mig mycket hedrad över att du litar på mina åsikter och mitt ömdöme.

  Det vore bra om ett dygn består av åtminstone 30 timmar . 🙂


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS