Braveheart of Iran

peaceDet är nog väldigt få – om inte alla – som inte har sett filmen Braveheart från 1995. ‘

En film som handlade om hjältemodigt  kamp för frihet.

En film som berörde mångas hjärtan.

En film som just nu händer i verkligheten i Iran.

Presidentvalet i Iran den 12 juni begärdes att göra om av två av de besegrade kandidaterna. Detta  fick även folket i Iran att kraftigt protestera och demonstrera.

Omvärlden – FN, USA, EU – uttrycker oro och fördömelse:

Samtidigt kräver nu FN-chefen Ban Ki-Moon ett omedelbart stopp för gripanden, hot och användande av våld mot civila i Iran. I ett uttalande från Bans pressavdelning på måndagen heter det att han är bestört över våldet efter valet och uppmanar iranska myndigheter att respektera grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter.

Samtidigt är det oklart om sanningen om olika ambassaders vägran att ta emot skadade demonstranterna. I Köpenhamn har den iranska ambassaden skickat ut en varning till politiker och media att inte lägga sig i presidentvalet i Iran.

Är det orsaken varför utrikesminister Carl Bildt vidhåller påståendet om att andra europeiska länder öppnat sina ambassader för att ta emot skadade är felaktigt?

Enligt Bildt finns det inga planer på att öppna upp Sveriges eller andra EU-länders ambassader för människor som råkar illa ut i det som nu sker i landet.

Är Sverige (regeringen) /EU rädda för repressalierna?

Som en vanlig medborgare däremot ger jag mitt stöd till tappra folket av Iran som kämpar för sin frihet.

Smärtgränsen av folket är nådd.

Tiden är nu!

Long live the power of the proud and brave people of Iran!

                                 @—>—>—>–   –<—<—<—@

Uppdaterad 090624

Annonser

Same same but quite different

Och så var EU-valet över. Det var en omvänd lycka för Socialdemokraterna, att först se en stor andel av rösterna på 27,9% som till slut hamnade på ett oförändrat läge – 24,6%.  Detta även innebär oförändrade mandat på fem parlamentariker.

Trots konsekventa svartmålningarna om Mona Sahlin och AMF-bonusar –  innan EU valet – är resultatet en framgång. 140 000 (156 000 enligt Svd) mer väljare för Socialdemokraterna är en ökning – sett i antal väljare.

Who cares om det diffar med 0,15% från valet 2004. Om inte för motståndarna förstås som vill gärna bokstavligen kritisera Mona Sahlin. Antalet parlamentariker är densamma. Det är det som räknas. Och fortfarande har mest i antal bland olika partierna.

Det spelar ingen roll heller om Mona Sahlin tar resultatet som en framgång eller inte, det kommer alltid att finnas någon som kritiserar henne om allt i alla fall. Därför är det psykologiskt riktigt att officiellt lyfta fram de positiva ur resultatet och självklart djupt analysera i tysthet hur man förbättrar för nästa valkampanjen.

En tydlig signal om stor förändring i valdeltagandet är yngsta väljarnas val. FRA frågan och ungdomsarbetslöshet är sakfrågorna som inte går att ignorera.

EU-valets sensation är personvals seger av Alf Svensson och Anna Maria Corazza Bildt. 

Med utgångspunkten från resultatet i EU-valet  kommer riksdagsval 2010  bli en tuff match.

Det gäller att kämpa vidare!!!

                                @—>—>—>—   —<—<—-<—@

Pres. B. Obama´s speech from the bottom of his heart

När det gäller att hålla tal är USAs President Barack Obama överlägsen  i framförandet såväl som i talets innehåll.

Nu i det senaste talet i Kairo till det muslimska världen.

Som en stor ledare är han medveten om att någon måste först sträcka ut en hand – till att börja med – för att föra en dialog till en vision om en enad värld oavsett olika religiösa tron i olika delar av världen.

Talet är skrivet från hjärtat, väl förmulerat, baserad på egna upplevelser och ärligt menat.

Speciellt föll jag för avslutningsfraserna:

We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Koran tells us, ”O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another.”

The Talmud tells us: ”The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace.”

The Holy Bible tells us, ”Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.”

The people of the world can live together in peace. We know that is God’s vision. Now, that must be our work here on Earth. Thank you. And may God’s peace be upon you.

Jag börjar bli mer och mer imponerad av President Barack Obamas handlingar som USAs president i skillnad mot min skeptism i början av hans kandidatur.

So far har han redan gjort sig värdig som en USAs president.

Fortfarande har han mycket kvar att bevisa världen.

                               @—>—>—>—   —<—<—<—@