Pres. B. Obama´s speech from the bottom of his heart

När det gäller att hålla tal är USAs President Barack Obama överlägsen  i framförandet såväl som i talets innehåll.

Nu i det senaste talet i Kairo till det muslimska världen.

Som en stor ledare är han medveten om att någon måste först sträcka ut en hand – till att börja med – för att föra en dialog till en vision om en enad värld oavsett olika religiösa tron i olika delar av världen.

Talet är skrivet från hjärtat, väl förmulerat, baserad på egna upplevelser och ärligt menat.

Speciellt föll jag för avslutningsfraserna:

We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Koran tells us, ”O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another.”

The Talmud tells us: ”The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace.”

The Holy Bible tells us, ”Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.”

The people of the world can live together in peace. We know that is God’s vision. Now, that must be our work here on Earth. Thank you. And may God’s peace be upon you.

Jag börjar bli mer och mer imponerad av President Barack Obamas handlingar som USAs president i skillnad mot min skeptism i början av hans kandidatur.

So far har han redan gjort sig värdig som en USAs president.

Fortfarande har han mycket kvar att bevisa världen.

                               @—>—>—>—   —<—<—<—@

Annonser