Regeringen Reinfeldt: Rör inte min kommun

Regeringen Reinfeldt satsar stort för att ta över ansvaret över nyanlända flyktingar i Sverige:

Nytt lagförslag från regeringen: Staten tar över huvudansvaret för nyanlända flyktingars etablering och särskilda lotsar ska mot ersättning skaffa dem jobb. Det behövs en genomgripande reform för att integrera nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Regeringen föreslår därför i dag en ny lag om etableringsinsatser. Staten – genom Arbetsförmedlingen – tar över samordningsansvaret för dessa insatser från kommunerna. På så sätt förtydligas regeringens arbetslinje. För att de nyanlända snabbt ska komma in på arbetsmarknaden införs så kallade etableringslotsar som ska skaffa fram jobb mot en prestationsbaserad ersättning. Genom detta paradigmskifte lägger vi grunden till en ny integrationspolitik, skriver integrationsminister Nyamko Sabuni.

Dock med ett förbehåll – att flyktingarna inte placeras i de välbärgade kommunerna som bl a Täby. Det står förstås inte skrivet i debattartikeln, men man kan ju läsa mellan raderna. Välbärgade moderatkommunerna fortsätter att vara undantagna att bära ansvaret för att ta emot flyktingar.

Kvar av lagförslaget är vacka ord som förlorar sitt budskap och blir enbart poesi,

Det är dags att gå från omhändertagande till egenmakt, från bidragsberoende till egen försörjning, från utanförskap till delaktighet. Genom detta paradigmskifte lägger regeringen grunden för en fungerande integrationspolitik där alla aktörer känner till sitt ansvar och gör rätt från början.

när handlingen kommer att saknas i praktiken, då alla aktörer – inklusive  vissa kommuner/arbetsförmedlingar – inte medverkar i integrationspolitiken.

                                     @—>—>—>—   –<—<—<—@

1 kommentar

  1. Du slår huvudet på spiken utan att ta till varken slägga eller hammare.

    Ja det är illa att det saknas både en vision och ett regelverk som gör att kommunerna solidariskt tar ansvar för nyanlända flyktingar. Sabuni är specialist på intetförpliktigande ord. Visst behövs det organiserad samordning men vad hjälper det om den goda viljan saknas och om det inte finns ett lämpligt regelverk gällande ansvaret?

    Lyssnade på Jan Eliasson på Studio 1 idag. Han sade bl.a. om Darfur och FN.
    Ungefär – Man borde sätta problemet i centrum och därefter göra upp en ansvarsfördelning.
    Sabunis ansvarsfördelning bygger på frivillighet, god vilja och oftast på socialdemokratiskt styrda kommuner.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS