Konsten att lagligt ”muta” väljarna – Reinfeldt´s way

Statsminister Fredrik Reinfeldts sista regeringsförklaring denna mandatperioden gjordes i går den 15 Sept.

Några intressanta delar:

Vi hade lagt en stark grund och mötte de sämre tiderna med historiskt höga sysselsättningsstal och stora framgångar i att bekämpa utanförskapet. Alliansregeringens arbetslinje – lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare, bättre villkor att driva företag och att anställa samt värnande om de offentliga finanserna – gjorde att vi hade ett bättre utgångsläge än vi tidigare haft när vi mött sämre tider.  

Kommentar: Med 89 miljarder  i statens överskott när denna Moderatledda regeringen tog över regeringsmakten var tack vare Regeringen Persson.

I situationer som denna prövas förmågan att ta ansvar. Alliansregeringen har valt en väg präglad av ansvar för de offentliga finanserna, för jobben och för välfärdens kärnverksamheter.  

Kommentar: Den moderatledda regeringen var passiv hela finanskrisen. Det är  Riksbankens räntesänkningar som höll/håller marknaden  någorlunda i balans.

Sunda offentliga finanser är och förblir en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Den principen vill vi hedra i såväl goda som dåliga tider.
 Kommentar: 201 miljader i underskott – där beloppet skall lånas –  knappast är sund ekonomisk politik. Notera att 85 miljarder av dessa gick till skattesänkningarna.
Kostnaderna för ohälsan har minskat snabbare än beräknat. Färre människor blir långtidssjukskrivna och fler lämnar långtidssjukskrivning. Kostnaderna för förtidspensionerna har blivit lägre genom att färre blir förtidspensionärer.  
Kommentar: I stället har dessa människor blivit beroende  av socialbidrag för överlevnad.
Regeringens satsningar mot arbetslösheten riktar sig till alla människor som står utanför arbetsmarknaden. Totalt utökas antalet utbildningsplatser med cirka 23 000 och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förstärks med 54 000 platser. Ett antal åtgärder vidtas för att särskilt minska arbetslösheten bland unga.  

Kommentar: Utbildningsplatser som bantades ner nu återupptages. Arbetsmarkandspolitiska åtgärder som jobb coachning är en flopp.

Vi vill inte igen se att vi mitt i en högkonjunktur får växande klyftor mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. 
Kommentar: Det är precis vad nuvarande regeringen gjorde genom att straffa de arbetslösa och sjuka genom sänkt ersättning. Samtidigt höjdes nettolönen för de som har jobb genom jobbskatteavdraget. Detta uppenbarligen resulterade till växande kyftor mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden.
Det har blivit mer lönsamt att arbeta. Jobbskatteavdraget har gett nära nog alla heltidsarbetande skattelättnader på över 1 000 kronor per månad. Sjuksköterskan, gymnasieläraren och metallarbetaren har nu uppemot 1 500 kronor mer kvar efter skatt varje månad än före valet 2006. Vårdbiträdet har i det närmaste en hel extra månadslön efter skatt kvar varje år. 
Kommentar: Statsminister själv har fått 48 000 mer om året. Nästan 4 gånger mer än vad ett vårdbiträde får på hela året.
Regeringen tar ytterligare steg för ökad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Satsningar görs för att vården tydligare ska ta sin utgångspunkt i patientens behov och rätt att välja. Bland annat sker insatser för att inrätta en nationell oberoende granskningsfunktion och införandet av möjligheten till en fast vårdkontakt.  

Kommentar: Utökad möjligheter för privata aktörer i hälso- och sjukvården.

Skatten sänks totalt med 3,5 miljarder kronor per år från 2010. Det ökar pensionärernas trygghet och förbättrar marginalerna, särskilt för de pensionärer, inte sällan kvinnor, som har de allra lägsta pensionerna.  

Kommentar: 100 kr mer i månaden för pensionärerna ökar tryggheten och förbättrar marginalerna – ja,  kanske vid 40-talet. I modern tid är 100 kronors sänkning en förolämpning.

Det är därför viktigt att komma ihåg att ordförandeskapet inte bärs av några få, utan delas av hela Sverige.  
Kommentar: Hur kom det sig att oppositionen var inte officiellt inbjuden vid invigningen av Sveriges ordförandeskapet i EU? Detta innebär att ansvaret delas i nöd men inte i lust.
Där vi förhindrar att arbetslöshet blir till utanförskap. Där vi möjliggör för människor att åter komma i arbete. Där vi tar oss igenom krisen och kan fortsätta det långsiktiga arbetet för ett Sverige där människor kan komma till sin rätt.  

Kommentar: Där regeringen inte tror på människans insikt och  förmåga att göra rätt för sig. Där regeringen inte tror på människans god vilja.

Politik är att välja. Vi väljer att slå vakt om Sveriges sunda offentliga finanser. Vi väljer att föra en tydlig politik för full sysselsättning och minskat utanförskap. Vi väljer att värna välfärden. Vi väljer omtanke om klimatet och vår miljö. Vi väljer drömmen om ett Sverige som ger alla människor möjlighet att växa. Det är hörnstenarna när vi nu tar fortsatt ansvar för Sverige. 
Kommentar: Politik för den Moderatledda regeringen innebär att sänka skatten. Där de rikaste gynnar bäst, och där de fattigaste får sämst.
Slutsatser: Verkligheten är långt ifrån den modifierade manipulativa  retoriken i PM Fredrik Reinfeldts tal. Verkligheten har blivit tuffare i Sverige. Men, den sanningen kan inte PM Fredrik Reinfeldt veta – han är ju en moderat.

                                     @—>—>–   —<–<—@

Annonser