SDs vision om en svensk Berlinmur

Riv upp reglerna för arbetskraftsinvandring, slopa permanenta uppehållstillstånd och reducera anhöriginvandringen kraftigt. Avskaffa positiv särbehandling och kvotering och ”motverka diskriminering och svenskfientlighet”.

Främlingsfientligheten lyser transparent i Sverigedemokraternas (SD) riktlinjer.

Speciellt anmärkningsvärd är att SD kraftigt vill ha  en reducering av anhöriginvandring. I daglig mening vill SD bland annat förhindra giftermål med andra personer utanför Sverige. Hur skall det nu gå till när mer och mer svenskar reser utomlands och där träffar sin kärlek. IT revolutionen gör också att man lättare kan träffa sin partner på internet.

Att SD i allmänhet, och dess omvalde partiledare Jimmie Åkesson i synnerhets främsta vapen är halvsanningar och ibland tom lögner är inget nytt.

Världen glädjs åt Berlinmurens fall, men Sverigedemokraterna tycks vilja ha en ny runt Sverige.

                                   @—>—->—>—   —-<—<—<—-@

Annonser