Stulen värdighet

Socialdemokraternas 36:e partikongress med emfas på  jobb – jobbkongressen – invigs på onsdag den 28 oktober och avslutas den 1 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.

1107 motioner kommer att behandlas i vilka dem flesta handlar om jobb, välfärd, och utbildnings- och forskningspolitik. 350 valda ombud kommer från olika delar av landet där de kommer att intensivt bearbeta och besluta motionerna. Flera tusen personer kommer att finnas på jobbkongressen  av olika skäl – socialdemokratiska progressiva bloggare inkluderade. Den 31 okt och 1 nov kommer jag att vara där.

Valplattform och politiska riktlinjer kommer att förstärkas. Den bästa agrumenten kommer att vässas. Människan kommer att vara i fokus. Demokratin kommer vara på topp.

Utöver dessa, den viktigaste dolda punkten som kommer att behandlas på jobbkongressen är återställande av den stulna värdigheten som den Moderatledda alliansen har tagit ifrån de arbetslösa genom bestraffning med sänkt ersättning, och ifrån de sjuka genom utförsäkring.  

Den stulna värdigheten som inte kan prissättas med 1000 kronor per månad  i jobbskatteavdrag.

Den stulna värdigheten som inte står på agendan men som Socialdemokraterna kämpar för i tysthet. 

Den stulna värdigheten som enbart en sann Socialdemokrat vet innebörden av.

Värdighet….det är upp till oss att hålla den vid liv.

                                  @—->—->—-    —<—-<—-@

Annonser