Jobbkongressen..

Tidigt i morse åkte vi – ett 30 tal socialdemokrater från Skaraborg – på en studieresa till jobbkongressen i Stockholm.

Väl framme i kongressen välkomnades vi bl a av Skaraborgs riksdagsledamöter Monica Green och Patrick Björk. Och dessutom en hemlig person, som var inte mindre än Mona Sahlin själv. Mycket trevligt bemötande!

Ett seminarium om Socialdemokraternas motsvarigheten på Filippinerna – Akbayan – hann jag med att lyssna mellan olika debatter. Det var alltid kul att träffa mina landsmän.

Dagens inspirerande tal (som jag lyssnade på) kom från Göran Persson och Ingvar Karlsson. Båda fick stående ovationer efter talen. Många kända topp politiker fanns på plats – Thomas Bodström, Per Nuder, Thomas Östros, Bosse Ringholm för att nämna några.

So far, är jobbkongressen en mycket lärorikt erfarenhet för min del.  En folkfest, en politisk tillställning på hög nivå.

Ikväll får vi även nöjet att vara med kongressfesten. Detta tack vare Skaraborgs partidistrikt som satsar på organisationen och människorna.

@—>—>—>–   –<—<—<—-@

Annonser

En utrikestalesperson bör ha en given plats i VU

En viktig del av Socialdemokraternas jobbkongress är val av nya suppleanter till Verkställande Utskott.

Mona Sahlins nya lag inkluderar nu sex nya namn:

– Annelie Hulthén

– Carin Jämtin

– Thomas Eneroth

– Mikael Damberg

– Ylva Johansson

– Peter Hultqvist

Mycket förvånande att S-utrikestalesperson Urban Ahlin inte valdes in i VU.

I modern tid där Sverige har en mycket aktiv utrikespolitik, inte även nödvändigtvis nämnas som en av stora bidragsgivarna till olika fattiga behövande länder, där Sverige även befolkas av olika nationaliteter från olika länder bör det vara en självklarhet att en utrikestalesperson har en plats i VU. En utrikestalesperson och hela dennes ämbete och medarbetare är en viktig länk mellan Sverige, andra länder och utlandsfödda invandrare.

Ett  generationsskifte har skett i VU med fokusering på topp politiker i stora städer men inget nytt tänkande som att permanent inkludera en utrikestalesperson i ledningen.

Det är bakåtsträvande att partistyrelsen inte har tänkt på omvärldens påverkan i den svenska politiken som bäst kan beskrivas av en utrikestalesperson.

Som en socialdemokrat med en utländsk bakgrund – där min kultur, värderingar och livsstil är en av utrikestalespersons kunnande – är det en fördel för alla aktörer i samhället – invandrare såväl som svenskar – att en utrikestalesperson finns med i VU för att lättare förstå varandra i t ex olika sammanhang och konflikter.

En annan viktig aspekt är att det är en stor merit för en utrikestalesperson att inneha en plats i VU när det gäller olika förhandlingar och konfliktlösningar med andra länder.

Socialdemokraterna har mycket omfattande, ambitiösa mål när det gäller utrikespolitiken MEN har inte försedd sin utrikestalesperson med tillräckliga medel för att nå målen. En plats i VU kan anse vara ett medel för att nå målen.

Socialdemokraterna skickar sin utrikestalesperson till den globala, dynamiska, komplexa, konkurrenskraftiga, mångkulturella världen utan tillräckliga ”ammunition”.

Det är mycket beklagligt att jag som en invandrare behöver påpeka det.

Och mycket sorgligt att partistyrelsen kommer inte att göra något åt saken.

                                      @—>—>—>—   —–<—<—<—-@