True color

Vellinge kommun har under många år sagt nej till flyktingmottagning. På kommunens hemsida kan man idag läsa följande kommentar:

”Detta agerande, som också skett i andra mindre kommuner i Skåne, visar på ett sammanbrott för svensk flyktingpolitik. Det kan inte längre vara ett kommunalt problem i Sverige att ta emot denna strida ström av tonårspojkar från oroshärdar i Asien och Afrika. Detta måste lösas på nationell nivå inom ramen för EU.”

Klart, tydligt, koncist!

Visar uttalandet den riktiga färgen av en sann Moderat?

Det är väl inte första gången?

Minns Ni valstugeaffären?

                               @–>—>—>–  –<—<—@