Ge Ryssland en chans!

I samband med Folk och försvars rikskonferens, tillfrågades politikerna en hypotetisk fråga: 

”Skulle Sverige , på egen hand eller på uppdrag av EU, bidra militärt till att försvara till exempel ett baltiskt land som hotades av Ryssland?”

Det blev tyvärr en föga klargörande debatt. Centerpartiets Staffan Danielsson vred sig som en mask inför frågeställningen. Socialdemokraternas Urban Ahlin undvek att ta ställning, förklarade att frågan var teoretisk och värjde sig genom att enbart plädera för fortsatta samtal mellan EU och Ryssland. Moderaternas Karin Enström gav inte heller något besked, utan betonade att Sverige enbart kan agera som en del av EU och att ett ställningstagande ”beror på allting annat”. Miljöpartiets Peter Åberg hoppades att frågan aldrig kommer att ställas på sin spets.

Denna typ av hypotetiska frågor om ett framtida scenario bör inte diskuteras i en öppen ridå.

Mycket onödigt att teoritiskt provocera Ryssland baserad på spekulationer.

Varför inte ge landet en chans?

                              @—->—>—>—   —<—<—<—@

Annonser