Svenska hjältar

Många bedömare gör nu prognosen att Sveriges tillväxt kommer att hamna relativt högt. Enligt Borg har finanserna utvecklats bättre än tidigare befarat. Arbetslösheten har inte ökat lika mycket som tidigare prognoser för 2010-2012. Utgifterna för arbetslösheten blir sju procent lägre än tidigare prognos och kostnaden för förtidspensioner och sjukfrånvaro blir lägre. Även arbetade timmar utvecklas bättre. Tidigare prognos om en minskning på tre procent 2009-2012 har bytt till en viss ökning vilket leder till högre skatteintäkter.

Om bedömarna har rätt har Anders Borg de sjuka, arbetslösa och pensionärer att tacka för.

De offentliga utgifterna minskade pga deras uppoffringar – arbetar trots sjukdom, minskad a-kasseersättning, vara beroende av sina föräldrar tills 21 års åldern (när det gäller arbetslösa ungdomar), och avsaknaden av jobbskatteavdrag för pensionärerna.

När skall Anders Borg officiellt hedra ovannämnda hjältar?

För övrigt behöver inte han  flera råd från andra, han vet ju redan vilka grupper behöver straffas för att uppnå så kallade regeringens ansvarsfull finanspolitik.

                                    @—>—>—>–   –<—<—<—@

Annonser

2 kommentarer

 1. Det är en absurd politik. Var på valårsupptaktsmöte idag och fick höra att man gjort en undersökning för några år sedan som visade att 80% av svenskarna ville ha solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Det gäller att i valrörelsen övertyga människor om att ingen har något att vinna på ett samhälle med stora klassklyftor.

 2. Solidaritet, jämlikhet, och rättvisa rostar aldrig. Jag gillar de ordena.

  Nytt om utförsäkringar från borgerliga ex ministern Börje Hörnlund -Regeringens egoistiska politik ökar utanförskapet:

  ”Regeringen och vissa alliansföreträdare skyller allt på Försäkringskassan. Det är inte trovärdigt. Det regeringen har sysslat med är ett riktigt dåligt, oekonomiskt och omänskligt agerande. ”Sjukskrivningskontot” hyfsas lite grann men kostnaderna återuppstår på ”AMS-konton” och hos kommunerna, men framför allt hos de drabbade.

  Arbetsförmedlingen borde i dagsläget få lägga all kraft på den stora gruppen unga arbetslösa, den stora gruppen friställda metallare och andra grupper som till exempel handikappade.

  Att placera svårt sjuka, liksom lindrigare sjuka på dagens krympta arbetsmarknad är en svår uppgift. Enbart företagens skyldighet att betala 14 dagars sjuklön gör ju att många arbetsgivare mycket noggrant undersöker sjukfrånvaron även hos unga helt friska arbetssökande innan de anställs.

  Med andra ord och rakt på sak kan man säga att regeringen nu ser till att arbetsförmedlingen låses upp med svårt sjuka. Det är ingenting annat än ett slag mot arbetslösa ungdomar, friska metall-are med flera grupper som tvingas leva i det utanförskap som regeringen lovat bekämpa.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6470582.ab


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS