When you´re in Rome, do what the Romans does…

Det är en av människans rättigheter att klä sig som man själv vill.

Likaså, att det är praxis att när man flyttar  till ett annat land, speciellt till västländerna hör det till att man anpassar sig efter landets normer, värderingar, och lär sig om landets språk, kultur, traditioner och historia – om man nu vill smälta in i det nya samhället man har valt att bosätta sig i.

Jag har respekt för religionen, den religiösa plaggen och individen bakom en burka men samtidigt är det önsketänkande att avvikande klädsel bör övervägas med hänsyn till omgivningen och övriga befolkningen.

Att ha ett förbud mot burka är inte nödvändigt, däremot lämnar jag ansvaret till de vederbörande som väljer att bära plaggen att överväga reaktioner av övriga befolkningen i ett samhälle där de har valt att flytta till.

Det gäller, trots allt,  att tolererar varandra, och leva sida vid sida.

                                  @—>–>—>–    —<—<–<–@

Annonser