Reinfeldts illusioner

100 000 personer fler blev sysselsatta i PM Fredrik Reinfeldts argument i söndagens partiledardebatt. Det lät ju positivt, om underlaget var rätt. Verkligheten är tyvärr något annat. Statistiken var felaktigt.

Felet erkändes av finansminister Anders Borg. Men trots det finns flera bloggare som försvarade att felet var ändå rätt. I deras ihop plockade tolkningar förstås.

Den bästa förklaringen finns hos Svts inrikespolitisk kommentator Mats Knutson:

Så här ser bakgrunden ut: Statsministern jämförde i debatten SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) från september 2006 med AKU:n från december 2009. Vid en första anblick är det lätt att tro att han har rätt. Skillnaden är 107.000 fler sysselsatta i december 2009.Problemet är bara att i september 2006 byggde statistiken på åldersgrupperna 16-64 år. Men under den borgerliga regeringstiden har sättet att mäta sysselsatta ändrats i enlighet med EU:s praxis. Det innebär att åldersgrupperna som numera omfattas i den här typen av undersökningar är 15-74 år, alltså en betydligt större grupp. Det innebär att de båda mätningarna inte kan jämföras med varandra utan att detta korrigeras. Mätningarna kan inte jämföras på det som Reinfeldt gjorde.

Korrigerar man uppgifterna så att rätt åldersgrupper jämförs med varandra kommer man fram till helt andra resultat. I gruppen 16-64 år har sysselsättningen tvärtemot vad statsministern påstod minskat med 12.300 personer mellan mätningen i september 2006 och december 2009. Tittar man på den större gruppen 15-74 år har sysselsättningen ökat med 11.800 under samma period. Även om denna siffra är något mindre genant för Reinfeldt så ligger även den ljusår ifrån hans uttalande om 100.000 fler sysselsatta.

Jag förstår att statsministern var så ivrig att presentera de fina siffrorna.

Tyvärr var siffrorna enbart i PM Reinfeldts  illusioner, egentligen lika overkligt som hans uppfattning att årets 50 000 svårt medicinskt sjuka är för honom politiskt friska.

Och han skulle vara den ”nya” landsfadern? Vilket politiskt skämt!

                                 @—->—>—>—   —<—-<—<—@