Sjukförsäkringsavgifter avskaffas?

En märklig konstatering i dagens DN:

3. Ett större ansvar bland politiker, opinionsbildare och medier att inte lura människor att tro att sjukförsäkringen är något annat än den är. Och att försöka förklara att ett avslag inte är något misstroende mot personen eller hennes lidande, utan en arbetsförmågebedömning utifrån en tro på att människan trots hennes svårigheter kan utföra ett arbete.

Meningen…”en arbetsförmågebedömning utifrån en tro på att människan trots hennes svårigheter kan utföra ett arbete” innebär i praktiken att en sjukdom inte är en kvalifikation för en sjukskrivning.

Man kan undra om  sjukdomar skall bedömmas av en rutinerad läkare eller försäkringskassans handläggare.

Vad är då för vitsen med att arbetsgivarna eller egna företagarna betalar sjukförsäkringsavgifter, då nästan alla sjukdomar berättigar ej till sjukpenning eller sjukersättning, annat än att finansiera den borgerliga skattesänkningen?

Att även tro att  jobben skapas genom politiskt friskskrivning är en vidrig människosyn.

Den borgerliga regeringen borde inte gömma sig bakom fina ord och paragrafer. Det är inte bara omänskligt, det är även att förvränga verkligheten för de sjuka – som att leka Gud i modern Sverige.

                               @—->—->—>—   –<—-<—<—-@