Regeringens RUTtnande statistik

I Svds Brännpunkt skriver Roland Spånt, fil dr nationalekonom och tidigare chefsekonom på TCO att en grov överskattning har gjorts om RUT-jobben.

I medierna upprepas till leda att avdraget för hushållstjänster gett 11000 jobb. Detta saknar helt grund och bristen på faktakontroll är en skamfläck, men en fjäder i hatten för dem som är upphovet till lurendrejeriet.

Vad som verkar vara belagt är att mellan juli i fjol och februari i år gjordes avdrag för 450 miljoner. För helår ger detta 720 miljoner. Det motsvarar utgifter som var 1440 miljoner. Vad fick då hushållen för det? Det ledande företaget debiterar 360 kronor i timmen, som ska täcka löner, vinster och påverkan på samhället. Men 1440 delat med 360 och en årsarbetstid på 1800 timmar ger 2200.

Branschen skulle då bara ha motsvarat 2200 heltidsarbetande. Om en femtedel är felaktiga eller fusk skulle det sanna underlaget motsvara 1800 heltidare. Branschen hävdar att många av de nya företagen tidigare sysslade med skattefusk så varför skulle de avstå från att utnyttja den svaga kontrollen och skattverkets positiva inställning?

Siffran 1800 ligger i ett helt annat härad än den sju gånger större i massmedierna. Och lika viktigt är att detta avser alla som omfattas – även alla dem som fanns före avdragets införande – inte som medierna påstår, de som nu tillkommit.

Inget vet hur många det är men låt oss vara generösa och hävda att hälften tillkommit – då rör det sig om 900 heltidsjobb. (Många hävdar bara en fjärdedel). En del av detta avser avdrag i utlandet. De slappa mediemegafonerna överskattar därför effekten med 1300 procent.

Kostnaden för skattebetalarna blir 800000 kronor per nytt jobb, ett enormt tal. En sådan kostnad finns bara för jordbruket och för bankerna. Om hushållen spen-derat sina 720 miljoner på annan konsumtion hade vi haft fler jobb i handeln, datasektorn och i övrigt näringsliv. Det är därför inga gratisjobb som avdragen ger utan de sker på bekostnad av andra jobb. Många politiker säger att de inte kan skapa några jobb ens om de spenderar 800000 kronor per ny arbetsplats. De avslöjar då bara sin egen inkompetens.

Nej, nu får det vara nog med regeringens felaktiga statistiska underlag. 

Enligt Fredrik Reinfeldt har 7 000 RUT-jobb skapats, dock hävdar finansdepartementet att antalet är enbart en prognos – på lång sikt.  Hur lång tid finansdepartementet definierar ”på lång sikt” är i sig en stor fråga.

Enligt finansdepartementets beräkningar ger rut-avdragen 7.000 heltidsjobb på lång sikt. Rot-avdragen beräknas ge 12.000 nya jobb — totalt 19.000 jobb.

Regeringens trovärdighet RUTtnar.

Vad tror regeringen om det svenska folket egentligen?

                                 @—>—>—>—   —<—<—<—@

Annonser

Den totala avgör mätningen

Trots att de rödgröna fortsätter  leda opinionen totalt sett är vissa Moderater glada över det.

Vad hjälper det om, enligt opinionen, Moderaterna leder i storastäder men förlorar mätningen eller valet?

Okej, okej….Moderaterna tröstar sig själva.

Jag skall försöka att inte vara glädjedödare. 

Jag sparkar inte någon som redan ligger nere.

                                   @—->—->—>—    —<—<—<—@