Regeringens uppoffringar i lagens namn

Svds PJ Anders Linder glädjer sig åt Försäkringskassans fallande ohälsotal. Vem blir inte det om så är fallet?

Men…

Faktum är att regeringen har varit ojust och barbarisk med sin metod för att få ner ohälsotalen. Regeringen har gjort en politiskt kupp mot de sjuka genom politiska friskskrivningar, tvång uppsägningar eller omplaceringar till socialkontoret.

Uppoffringar för välfärdsstaten är främst de sjukas försämringar i egna tillvaron genom en applåderad sjukreform av regeringen.

Antalet sjuk- och förtidspensionsdagar per invånare har alltså fallit med en fjärdedel sedan årsskiftet 2006/07. Långt färre fastnar i nedbrytande passivitet, och staten sparar stora summor. Resurser kan användas till verksamhet och lindrad skattebörda i stället för till bidrag till människor som inte arbetar.

Det är även typiskt borgerlig människosyn att man kallar sjukpenning eller sjukersättning för bidrag. Sjukpenning eller sjukersättning – en försäkring – som finansieras via arbetsgivaravgifter eller egna sociala avgifter, och inte från statenskassa som t ex till barnbidrag.

Hellre ge ersättning till de som inte arbetar pga olika skäl som sjukskrivning, arbetslöshet eller pensionering än 63 miljoner om året i presstöd till Svd – ett privat ägt företag som borde kunna betala sina egna kostnader själva.

Men det förstås vill inte PJ Anders Linder nämna.

                                @—>—>—   —<—<—@

Annonser