Strategiskt, taktiskt, diplomatiskt samarbete

Kul när Svd uppmärksammar det rödgröna samarbetet bl a Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för socialdemokraterna, även om det är på ett ironiskt sätt.

Detta pga en artikel i samma tidning där det påstås:

”En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser”.

Som innebär att en enda mening har tagits ur en 20-sidig rapport om den rödgrönas politiken för Sveriges relationer med världens länder, och bokstavligen vinklat till att de rödgröna främst kräver avvecklingen av USAs militärbaser.

Läser man hela sidan när det gäller Nordamerika – sidan 20 (sista sidan) i de rödgrönas rapporten – där står det:

Nordamerika
 
    
 Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.
 

Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden.
Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna.
En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:

  

 1. Kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna.
 2. Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC.
 3. Föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.
   
 

 

Varför inte fördjupa innebörden av nr. 3?

Nja, det låter ju jätte bra, Svds uppgift är att hitta ett svart hål i utrikesdeklarationen.

En enda mening fick stå för hela den rödgrönas utrikespolitik, och t o m misstolka Urban Ahlin:

Urban Ahlin låter tillplattad och trött när han försöker värja sig från och ja, faktiskt tona ner, betydelsen av den egna politiken genom att urskuldande kalla den ”utopisk”. Uppenbarligen har den i normalfallet både vettige och kunnige Ahlin tvingats lägga sig i förhandlingarna. Jag kan inte annat än tycka synd om honom.

Tillplatad och trött? Jösses, skribenten är också en psykolog expert att hon kunde bedöma Urban Ahlins sinnestillstånd. De gångerna jag träffade eller såg Urban Ahlin, även tiden innan jag presenterade mig själv för honom, var han alltid energisk, glad, trevlig och har ofta ett stimorol leende.

Att skribenten t o m tycker synd om honom är bara komisk. Att vara strategisk, taktisk eller diplomatisk av Urban Ahlin verkar vara främmande för skribenten.

Allt detta för Svd att hitta på något att skriva illa om de rödgröna. I brist av nyheter? eller av desperation? eller för att imponera till en hysterisk, överdrivande utrikesminister?

                             @—>—>—   –<—<—@

3 kommentarer

 1. For the record:

  ”Vi menar kärnvapenbaser, inte USA
  Artikel på Newsmill 25 maj 2010:

  Carl Bildt, Jan Björklund och Gunnar Hökmark försöker mörka den egna splittringen genom tillyxade påståenden om den rödgröna utrikespolitiken. Det är bara för ett par dagar sedan som Jan Björklund och försvarsminister Sten Tolgfors förde ett öppet offentligt gräl om grunderna för hur vårt land ska försvaras.

  Angreppet som består i att citera en halv mening från en rapport som släpptes den 17 februari beror sannolikt på borgerlig valfrossa. Deras opinionssiffror håller sig stadigt under de rödgrönas. Två ministrar ur regeringen har idag ryckt ut några ord på sista sidan av en av våra uppgörelser och satt dem ur sitt sammanhang. Deras vinkling är totalt missvisande. Så här står det på sidan 20 i vår rapport ”En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder”:

  ”Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.”

  Precis som president Obama ser vi rödgröna hur viktigt det är att nedrustningsagendan stärks. En reell nedrustning kräver att USA och andra stormakter minskar sina militärutgifter och minskar antalet baser där kärnvapnen förvaras. Det är detta vi skriver om i vår uppgörelse. Den rödgröna utrikespolitiken innebär ett fortsatt starkt samarbete över Atlanten. Vi kommer precis som texten anger ovan att fortsätta arbetet med att stärka relationerna mellan USA och Sverige.

  USA har ett särskilt ansvar som den enda kvarvarande militära supermakten för nedrustning. De måste därför ta ledningen. Det är i detta sammanhang vi nämnt visionen om att antalet baser måste minskas. En rödgrön regering kommer att verka för att USA, precis som andra kärnvapenstater, avvecklar sina kärnvapen och minskar antalet baser. Det ska ses i kontrast till den borgerliga regeringen, som stått tomhänt och visionslös när nedrustningen under de senaste fyra åren förflyttats allt högre upp på den internationella agendan. Sverige har traditionellt befunnits sig i täten. Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har gjort Sverige till en eftersläntrare. Om vi rödgröna vinner valet kommer vi att återföra Sverige till en tätposition i det globala nedrusningsarbetet.

  Att sköta säkerhetspolitiken och rikets försvar utgör en av regeringens absolut främsta huvuduppgifter. Det är därför som öppna offentliga gräl mellan centrala ministrar i den borgerliga regeringen är allvarliga. Under mandatperioden har vi sett en bristande samstämmighet i centrala säkerhetspolitiska frågor, som regeringens idé att delta i Nato-operationen Operation Active Endeavour i Medelhavet som byggde på ett artikel-5 mandat. Det har också handlat om olika analyser av Ryssland, storleken och inriktningen av det svenska försvaret, den ryska gasledningen, försvarets ekonomi, pliktsystemet med mera. Allvarligast är dock splittringen i Nato-frågan och synen Sveriges säkerhetspolitiska doktrin – vår militära alliansfrihet.

  Under våren har vi socialdemokrater ställt ett par kontrollfrågor till statsministern och utrikesministern utan att få svar. Jag ställer dem igen. Ska Sverige delta i Natos försvarsplanering för Estland, Lettland och Litauen så som Folkpartiet vill? Ska svenska JAS-plan sköta luftövervakningen för dessa Natoländer? För oss rödgröna är det en omöjlighet att Sverige skulle delta i något annat lands försvarsplanering. Moderaterna och Folkpartiet vill inleda en utredning om ett svenskt Nato-medlemskap. När kommer utredningen? Efter nästa val? Folkpartiet vill redan idag överge alliansfriheten och gå med i Nato.

  URBAN AHLIN, utrikespolitisk talesperson Socialdemokraterna

  http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Vi-menar-karnvapenbaser-inte-USA/

 2. Carina Hägg om USA:

  ”Att vi rödgröna på punkt efter punkt leverar en gemensam utrikes- försvars- och säkerhetspolitik gör de blå allt nervösa. De vet att de själva i rollen som allians-opposition inför valet 2006 aldrig lyckades presentera en gemensam politik på dessa så grundläggande områden. Vi minns också att de slapp undan medias gransking.

  Och fortfarande saknas en samsyn inom Reinfeldts regering på flera avgörande områden. Nu senast manifesterades oenigheten åter genom Sten Tolgfors sågning av Jan Björklunds politik. Vi socialdemokrater har frågat Moderaterna och Folkpartiet när den utredning om ett svenskt Nato-medlemskap som de vill se kommer. Folkpartiet vill redan idag överge alliansfriheten och gå med i Nato. Och ska Sverige delta i Natos försvarsplanering för Estland, Lettland och Litauen så som Folkpartiet vill, ska svenska JAS-plan sköta luftövervakningen för dessa Natoländer osv

  Det är mot den bakgrund av de frågetecknen vi ska bedöma Utrikesminister Carl Bildt höga tonläge i debatten under de senaste dagarna.

  Så här står det i vårt rödgröna dokument under rubriken Nordamerika: Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.

  Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden.

  Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna.

  Jag hävdaratt USA som världens enda militära supermakt har ett särskilt ansvar och bör vara ett föredöme i de nedrustningar som president Obama initierat. Utopin är att inga länder har militärbaser på andra länders territorier, men dit är det, som alla utom Bildt och hans vänner tycks förstår, vägen lång.

  Nu pågår i FN NPT-konferensen. i New York är det tydligt att kärnvapen som innehas av en kärnvapennation men som placeras ut på en militärbas i ett annat land inte ses om spridning av kärnvapen. Detta gäller även om värdlandet själv inte är en kärnvapenstat. Något jag menar att vi som inte vill se en spridning av kärnvapen har all anledning att också fundera över.

  Vi är tre partier med olika traditioner och som inte tidigare samverkat organiserat på dessa områden. Men även om vi rödgröna inte själva är överraskade så valde en del tyckare att inledningsvis utrycka låga förväntningar på resultat, vem är förvånad. Nu har vi levererat och visat att vi även framdels kommer att att presentera en rödgrön politik på dessa viktiga områden. Vi är olika stora och samverkan sker genom ett givande och tagande inom och mellan olika områden. Och det är naturligtvis intressant för en om än begränsad krets att analysera vem som vann vad. Det får man gärna fortsätta med. Men bland dessa analytiker finns även de som väljer att plocka ut en halv mening ut sitt sammanhang och ge detta krigsrubriker i media. Hur seriös journalistik är det?

  Men vi ger väljarna de viktiga svaren för en sammanhållen utrikes- försvars- och säkerhetspolitik. En rödgrön regering kommer att kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna, verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC och föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.

  Frågan borde vara varför inte även de blå stödja denna rödgröna politik?
  Upplagd av Carina Hägg kl. 21.14”

  http://www.utrikesbulletinen.se/2010/05/usa.html


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS