Riksdagens mänskliga robotar

Förfärligt att Thomas Bodström nekades deltids tjänsledighet av sin arbetsgivare -riksdagen.

Beslutet kommer att formellt fattas den 19 oktober med följande motivering:

Gruppledarna har uppfattningen att ledigheten ej ska beviljas, då en stor del av den aktuella ledigheten inte avser föräldraledighet med föräldrapenning. Partiell ledighet kan ej beviljas och därför går ledigheten utanför den praxis som tillämpas.

Ursäkta, men att en partiell ledighet kan ej beviljas pga att Thomas Bodström vill vara tillsammans med sin familj i USA faller utanför mitt förstånd. Att han värnar om sin familj – fru och två barn – är inte starkt skäl nog är obegripligt och ofattbart.

Vilket samhälle lever vi i? Vilka typer av människor är partietsgruppledare som tycker att familjen är inte skäl nog för en deltids tjänstledighet.  Vilket politiskt parti som helst har väl familjen som kärnpunkt i sin politik? Skall riksdagen inte leva som den lär?

Kan inte riksdagen fatta beslut, utanför ramarna, med hänsyn till nutidens livsstil där familjen är meningen med livet kan den lika gärna ersättas med riktiga programmerade robotar där beslutet fattas efter paragraferna. Partietsgruppledarna behöver inte agera mänskliga robotar utan samvete, känslor, insikt eller förstånd. På det sättet behöver inte vi, riktiga människor, hoppas på att livets situation och livsstil kan beaktats.

Tvingats att välja, Thomas Bodström valde att lämna sitt uppdrag och stannar därför kvar i USA. Han t o m avstår inkomstgarantin från riksdagen.

Indeed, a man of honor! Sällsynt i Sverige men det förekommer.

                              @—>—>—>—    –<—<—<—@

2 kommentarer

  1. På nattenkattens begäran har jag raderat alla hans/hennes kommentarer, påföljden blev att mina svar till dito fyller ingen funktion att vara kvar.

    Jag beklagar.

  2. Jag tycker Bodström gjorde rätt som valde sig själv och familen – istället för riskdagen.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS