Carl Bildts Pinnochio argument

Det är konstaterat att regeringskansliet ökade med 1,5 miljarder om året i kostnader sedan maktskiftet 2006.

Utrikesminister Carl Bildt har själv konstaterat att 45% av dessa 1,5 miljarderna utgör utrikesförvaltningen, och 70% av utrikesförvaltningen utgör utlandsmyndigheterna.

Sedan maktskiftet 2006 har Carl Bildt stängt många svenska ambassader och generalkonsulat i olika länder. Huvudsakligen enligt honom själv dels pga besparingar, för att få balans på UDs budget, och dels som en del av arbeten mot en modern utrikesförvaltning. En utrikesförvaltning i världsklass.

Nu i efterhand är det bevisat att Carl Bildt rakt upp ljög om besparingarna. UD ökade i kostnader med 675 miljoner om året under mandatperioden, i vilka 473 miljoner i ökningen utgör utlandsmyndigheterna. Trots det mass stängdes ambassader och generalkonsulat i  olika länder.

Att Carl Bildt i dagens läge skyller Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för fortsatt ambassadnedläggningarna  – pga av riksdagens krav att skära ner regeringkansliets anslaget med 300 miljoner (135 miljoner för UDs del)  – är oansvarigt och oseriöst.

Beslutet om fortsatt ambassadnedläggningarna gjordes nästan omedelbart efter riksdagens omröstning om besparingskravet. M a o är utredningarna redan klara långt i förväg, och besparingskravet blev ett svepskäl.

Inte att undra på varför Carl Bildts näsa har ”växt” kopiöst under åren som utrikesminister. Carl Bildt ljuger som Pinnochio som  om samvetet finns inte alls i hans vokabulär.

Frågan är om Carl Bildt kommer att bli en ”riktig” utrikesminister som bl a främst strävar efter en god relation med andra länder. Att stänga ambassader och generalkonsulat är aldrig en bra gärning av ”one man show” utrikesministern.

                             @—>—>—-    —<—-<—@

Uppdaterad 11-05-22

Annonser