Katrine Kielos har fel i sak

I dagens ledare av Aftonbladet skrev Katrine Kielos:

Men oavsett allt: vi måste skämmas för vårt kollektiva misslyckande att hjälpa Syriens folk. Även Sverige stoppade i slutet av 2011 EU-sanktioner mot Syrien för att Ericsson har affärer där. Carl Bildt backades än en gång upp av Social­demokraternas Urban Ahlin.

Jag måste veta sanningen om det därför ställde jag frågan till Urban Ahlin:

Du backade väl inte upp Carl Bildt enligt dagens ledare i Aftonbladet?

Urban Ahlin svarade:

Jo, men det handlade om att oppositionen inte ville släcka ned mobilnätet.
Ericsson hade inga affärer i Syrien.

Den 24 okt 2012 skrev även Urban Ahlin och Kenneth Forslund, biståndspolitisk talesperson, en debattartikel i GT/Expressen om just Syrien.

FN måste stoppa kriget i Syrien! Det är lätt att ge FN skulden för att de fruktansvärda krigshandlingarna får fortsätta. Men det hänger i själva verket på medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd om vi ska kunna försöka stoppa kriget i Syrien. Hittills finns där inte den enighet där behövs.

Vi hade det klart för oss redan innan vi reste till New York och FN-högkvarteret för några veckor sedan, tillsammans med våra socialdemokratiska kolleger i riksdagens utrikesutskott. Vi träffade FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson och en rad personer som är synnerligen aktiva i den process som pågår med anledning av kriget i Syrien. Möten som bekräftade och komplicerade vår bild ytter­ligare.

Varje dag påminns vi genom bilder och berättelser från Syrien om att FN inte fungerar som det borde. Därför vill vi att Sverige tar initiativ till en vängrupp för FN där ­länder från olika delar av världen samarbetar för att stärka FN och driva på reformarbetet.

Gamla som nya FN-institutioner behöver stöd för att mänskliga rättigheter, säkerhet och utveckling ska koordineras på det mest effektiva sättet. Det behövs för att ett starkare och bättre rustat FN ska kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling. Det är viktigt att kopplingen mellan fred, säkerhet och utveckling är tydlig.

Utan ett effektivt arbete mot orsaker till konflikter, fattigdom och politisk extremism kommer heller inte konflikterna i sig att kunna bekämpas. Likadant är det i återuppbyggnaden efter en konflikt. Om inte säkerheten kan garanteras, ofta med hjälp utifrån, så kan heller inte återuppbyggnad och utveckling ta fart.

För Socialdemokraterna är FN en hörnsten i utrikespolitiken. Vi vill att Sverige ska bli både mer aktivt och engagerat i FN:s arbete. Då behövs en strategi. Den måste omfatta både vårt agerande i FN som enskild nation, det vi gör gemensamt genom EU och det som kan ske i samarbete mellan oss nordiska länderna.

Vi anser att Sverige ska ställa upp när FN ber om hjälp, både när det gäller fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Efter att Sverige har deltagit i en rad Natoledda insatser är det naturligt att nästa stora internationella uppdrag som Sverige åtar sig är en FN-ledd insats.

Det som just nu händer i Syrien visar både att FN behövs och behöver utvecklas. Gärna högtidstal och ett rejält firande en dag om året, men Sveriges FN-arbete och reformeringen måste vara aktivt varje dag året runt.

Medan Carl Bildt däremot nöjer sig med att kommentera sakfrågan i sin blogg och twitter.

Sverige är verkligen i akut behov av en utrikesminister på riktigt. Och Katrine Kielos som har fel i sak kunde göra skillnad genom att påpeka det till Carl Bildt.

                                                    @—->—->—-    —<—-<—–@

Annonser

Bevis finns i IFIS förbundsstadgar

Javisst…..Nalin Pekgul, fd riksdagsledamot för Socialdemokraterna och fd ordförande för S-kvinnor i Sverige, har rätt när hon i en debattartikel skriver att Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) har starka kopplingar till Muslimska brödraskapet :

Anledningen är att Islamiska förbundet är en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten. De strävar efter att införa sharialagar från 600-talet i muslimska länder och att den ska tillämpas på europeiska muslimer. Det skulle innebära att den kvinna i Sverige som vill kalla sig muslim samtidigt avsäger sig rätten att bestämma vem hon ska gifta sig med eller att kunna få vårdnaden om barnen efter en skilsmässa.

Islamiska förbundet är alltså snarare att betrakta som en politisk organisation än som ett trossamfund. Därför har ordföranden för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Peter Weiderud, helt fel när han på DN Debatt den 16 april hävdar att ”islamism är en politisk rörelse som söker översätta religiösa erfarenheter i muslimska majoritetssamhällen i ett politiskt program, precis som kristdemokratin i Europa”.

På IFIS förbundsstadgar står det: s 8, punkt 16

16. Upplösning
För upplösning av Förbundet fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra
följande förbundskongresser med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie
förbundskongress. Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till
FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) om inget annat uppges vid
upplösningsbeslutet.

På wikipidea beskrivs Federation of Islamic Organisations in Europe

The Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) is an umbrella group of member organizations from EU countries. There are ties between the Muslim Brotherhood and FIOE’s leadership, central institutions, and member organizations as well as to Saudi Arabia. Funding for the FIOE is derived largely from Gulf sources, including some of the ruling families of the United Arab Emirates. The FIOE also has ties to Hamas and Hamas fund-raising organizations, and some FIOE member organizations show evidence of links with al-Qaeda. The FIOE has a headquarters office in Brussels and has had some success in positioning itself as a “dialog partner” for the EU and other important institutions.

Som referens till ovan wikipidea har angivits NEFA Foundation i The Global Muslim Brotherhood Daily Report.

Under NEFA rapporten finns det en hänvisning på en medlemslista som tyvärr är borttagen. Men med hjälp av web.archieve.org kan man hitta länken om man har tålamod.

I medlemslistan daterad 08-05-02 finns bl a:

Muslim Association of Sweden med kontaktperson på stockholmsmoske

Stockholmsmoskén drivs av IF i Stockholm som ingår i IFIS.

Konklusion:

Ovan presenterade fakta och rapporter bevisar att IFIS är en formell medlem av FIOE då vid upplösning var det fastställt i förbundsstadgar vid förbundskongressen av 12-06-10 att FIOE ärver tillgångar av IFIS.

Att ovan fakta har undgått Stockholm Arbetarekommunen (AK) är ett tecken inkompetens och naivitet.

                                      @—<—<—<—-    —<—-<—-<—@

 

Stockholm AKs apati

I senaste S-kongressen i Göteborg började Stefan Löfvens installationstal:

Det här känns lite speciellt för en arbetargrabb från Ådalen! Jag var med och bildade en SSU-klubb tillsammans med Östen Högman en gång i tiden. Jag har glädjs med partiet, och lidit i tuffa perioder, men jag har aldrig tvekat om var jag står. De socialdemokratiska värderingarna är mina, de är mig själv, de är min själ. Det här är nästan som en skattepliktig förmån!

Ja, de socialdemokratiska värderingarna – ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde – är orubblig och inte förhandlingsbart. Fundamenta värderingar som jag personligen har som mina ledstjärnor.

Tills…..

Socialdemokraterna i Stockholms AK ville något annat. En röstmaximering för att locka många muslimer, cirka 450 000, att rösta på socialdemokraterna. En taktik som blev en katastrof.

Jag är en S-kvinna med ett förtroendeuppdrag som en ledamot och även har ett förtroende att vara en internationell kontaktkvinna i S-kvinnor Skaraborgs distriktsstyrelse. Ett uppdrag som ligger närmast mitt hjärta. Jag har förkärlek för utrikespolitiken sedan utrikesminister Carl Bildt fick för sig att stänga mangå svenska ambassader och konsulat i olika länder. En av dem den i Manila Filippinerna där jag föddes.

Inte så sent som i fjol uppmanade jag själv att välja mellan mina socialdemokratiska värderingar och min tro till katolska kyrkan. Det finns en katolska kyrka i Skövde där en filippinsk präst började att predika i fjol. Jag fick även förfrågan att starta en filippinsk katolsk förening för Skaraborgslän men avböjde pga min tveksamhet till läran från katolska kyrkan. Detta förstärktes när i samband med partiets stöd till Filippinernas RH (Reproductive Health) bill som nu är en lag diskuterade jag med prästen om det. Diskussionen handlade om preventivmedel och den filippinska katolska kyrkans ovilja att respektera och acceptera att användning av det handlar om en kvinnans rättighet. Till min förvåning har prästen här i Skövde också samma syn som prästerna på Filippinerna.

Sedan dess valde jag självmant att lämna den katolska kyrkan. Jag ska inte umgås och hyckla med någon i en katolsk kyrka för att lyssna på en mässa och för syns skull. Jag har mina socialdemokratiska värderingar och dem stämmer inte överens med katolska kyrkan som per definition anser att homosexualitet och preventivmedel är syndfulla.

Det är upp till var och en att bevisa vilken ideologi som väger tyngst och närmast ens hjärta. Jag valde mitt sätt.

För Omar Mustafa är det för sent att bevisa någonting. Han hade chansen att göra det när han sade ja till nomineringen till Partistyrelsen. Men det gjorde han inte. Att av påtryckningar välja den socialdemokratiska värderingar över de islamiska är inte längre trovärdig. Handlingen väger mer än ord. Förtroendet är redan förbrukat.

S-kvinnor, genom riksdagsledamot Carina Hägg, gjorde den tappra beslutet att kräva Omar Mustafas avgång. Jag ställer mig helhjärtat bakom det stora beslutet. Jag även efterlyser att flera S-topp politiker gör samma sak när Stockholm AK verkar vara apatisk mot sakfrågan.

Frihet, jämlikhet och solidaritet, vi måste värna om de ordena!

——————————

Uppdatering 2013-04-13 kl 21:46

Omar Mustafa avgår. Läs Omar Mustafas avskedsbrev

                                    @–>—>–>—     —-<—<—<—@

For God’s sake!

De afghanska tolkarna som har arbetat för Sverige har till dagens datum inte fått någon klarhet från regeringen om de får beviljad asyl status i Sverige.

Ärendet är mycket brådskande då deras kontrakt tar slut om 9 dagar. Den enda besked statsminister Reinfeldt kan lämna är att regeringen arbetar med frågan.

For God’s sake, det är en högst prioriterad fråga.

Sverige bör undvika att de afghanska tolkarnas huvud levereras på ett silver fat till Sverige!

”Jag är rädd att bli halshuggen eller bortförd av mordiska talibaner”, skriver han.

Kommer regeringen ta ansvar då om det sker?

Har Excellensen Carl Bildt inte ens något att säga till? Jag tvivlar!!!

                                   @–>–>–>—-     —<—<—<—@