Bevis finns i IFIS förbundsstadgar

Javisst…..Nalin Pekgul, fd riksdagsledamot för Socialdemokraterna och fd ordförande för S-kvinnor i Sverige, har rätt när hon i en debattartikel skriver att Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) har starka kopplingar till Muslimska brödraskapet :

Anledningen är att Islamiska förbundet är en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten. De strävar efter att införa sharialagar från 600-talet i muslimska länder och att den ska tillämpas på europeiska muslimer. Det skulle innebära att den kvinna i Sverige som vill kalla sig muslim samtidigt avsäger sig rätten att bestämma vem hon ska gifta sig med eller att kunna få vårdnaden om barnen efter en skilsmässa.

Islamiska förbundet är alltså snarare att betrakta som en politisk organisation än som ett trossamfund. Därför har ordföranden för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Peter Weiderud, helt fel när han på DN Debatt den 16 april hävdar att ”islamism är en politisk rörelse som söker översätta religiösa erfarenheter i muslimska majoritetssamhällen i ett politiskt program, precis som kristdemokratin i Europa”.

På IFIS förbundsstadgar står det: s 8, punkt 16

16. Upplösning
För upplösning av Förbundet fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra
följande förbundskongresser med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie
förbundskongress. Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till
FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) om inget annat uppges vid
upplösningsbeslutet.

På wikipidea beskrivs Federation of Islamic Organisations in Europe

The Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) is an umbrella group of member organizations from EU countries. There are ties between the Muslim Brotherhood and FIOE’s leadership, central institutions, and member organizations as well as to Saudi Arabia. Funding for the FIOE is derived largely from Gulf sources, including some of the ruling families of the United Arab Emirates. The FIOE also has ties to Hamas and Hamas fund-raising organizations, and some FIOE member organizations show evidence of links with al-Qaeda. The FIOE has a headquarters office in Brussels and has had some success in positioning itself as a “dialog partner” for the EU and other important institutions.

Som referens till ovan wikipidea har angivits NEFA Foundation i The Global Muslim Brotherhood Daily Report.

Under NEFA rapporten finns det en hänvisning på en medlemslista som tyvärr är borttagen. Men med hjälp av web.archieve.org kan man hitta länken om man har tålamod.

I medlemslistan daterad 08-05-02 finns bl a:

Muslim Association of Sweden med kontaktperson på stockholmsmoske

Stockholmsmoskén drivs av IF i Stockholm som ingår i IFIS.

Konklusion:

Ovan presenterade fakta och rapporter bevisar att IFIS är en formell medlem av FIOE då vid upplösning var det fastställt i förbundsstadgar vid förbundskongressen av 12-06-10 att FIOE ärver tillgångar av IFIS.

Att ovan fakta har undgått Stockholm Arbetarekommunen (AK) är ett tecken inkompetens och naivitet.

                                      @—<—<—<—-    —<—-<—-<—@

 

Annonser