Mamma mia!!

Det som jag uppskattade mest som en invandrarkvinna när jag flyttade till Sverige 1985 var lika fri- och rättigheter  för inrikes födda svenskar såväl som för invandrare. Män som kvinnor. Unga som gamla. Oavsett den ursprungliga nationaliteten.

Med fri- och rättigheter följer naturligtvis lika ansvar och skyldigheter.

Denna fundamentala mänskliga fri- och rättigheter hade nuvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (Fp) försökt att påverka redan i fjol genom ett förslag att föräldrar som kom till Sverige inte skulle ha rätt till full föräldrarledighet.

Igår har den avgående centerpartiets partiledare Maud Olofsson, även hon, ville att invandrarkvinnor ska få kortare föräldrarledighet. Detta med hänvisning till en färsk rapport att föräldrarpenningen är en kvinnofälla för invandrarkvinnor.

I rapporten står det som förslag bl a:

En översyn av regelverket för föräldraförsäkringen och ett avskaffande
av vårdnadsbidraget. Dagens utformning av föräldraförsäkringen
och vårdnadsbidraget kan leda till att invandrade
kvinnor utan nära koppling till arbetsmarknaden fastnar i
utanförskap samtidigt som deras barn kan få sämre förutsättningar
för framtida integration då de inte får del av någon
förskoleverksamhet.

Noterat att Maud Olofsson har inte nämnt någonting om att avskaffa vårdnadsbidraget då det var Alliansen som införde det.

Syften och målen är goda. Att så snabbt som möjligt få invandrarkvinnorna som har barn att lära sig svenska, utbilda sig och skaffa jobb. Det gäller även för deras barn att så fort som möjligt lära sig svenska och anpassa sig till det svenska samhället.

Men.

För att nå målen vill Maud Olofsson och Nyamko Sabuni använda en uppenbarligen diskriminerande metod.  Att försämra invandrarkvinnornas grundläggande fri- och rättighet är  dessvärre inte förankrad med nutidens moderna civilisation i Sverige.

Vad man bör göra, som står tydligt i rapporten, är en översyn av regelverket för föräldrarförsäkringen.

 försäkringskassans websidan står det:

Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.

Föräldrapenning kan betalas ut längst tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår i grundskolan.

Då är svaret enkelt som skall gälla alla. Inrikes födda som invandrare. Då kan man i stället ändra regeln till vilken högsta åldern föräldrarpenning kan betalas ut, från högst åtta år till t ex barnet fyller två, tre eller kanske fyra år.  Generellt sett vill föräldrarna vara hemma med sina barn när de är riktigt små. Det är då föräldrarna behövs som mest.

Det skall även finnas möjligheter att ta ut dagarna på halvtid när de själva väljer för att kunna studera, praktisera eller arbeta på den andra halvtiden.

Att använda småbarn till invandrarkvinnorna som en bidragande orsak för att försämra fri- och rättigheter i Sverige är inte moderligt av Maud Olofsson och Nyamko Sabuni.

Mamma mia!!

                                            @—<—<—<—-    —->—>—->—-@ 

Annonser