Oärligt och ohederligt av Lotteriinspektionens kontrollant vid trisskrap

Har haft turen att köpa en triss med tre tv-apparater på. Mycket trevligt även om man fick vänta ca tre månader på att få skrapa den på tv4.

Svenska spel bjöd på resan till Stockholm, en övernattning med champagne och frukt på hotellet, och två-rätters middag för två – för mig och min infödda svenske make (om det har nu en stor betydelse att precisera honom). Mycket uppskattat och trevligt arrangemang!

Svenska spels trissvärd hämtade oss på hotellet och följde med oss till tv4. Väl framme på tv4 huset väntade Lotteriinspektionens kontrollant vid receptionen. Visades runt i tv4s verksamhet, blev sminkad och väntade därefter i fikarummet intill studion. I fikarummet finns förstås fika eller frukost med tillbehör. Har redan ätit på hotellet så inget av dem lockade.

Ca 10 minuter innan jag skulle skrapa framför tv-kameran gick Svenska spels trissvärd och Lotteriinspektionens kontrollant för att hämta lottlådan. När de kom tillbaka blev jag instruerad att välja en lott. Ska jag välja redan nu? frågade jag. Att jag ska välja en lott innan skrapet framför tv-kameran hade jag inte fått informationen om innan. Ok, för att trevligt bemöta uppmaningen valde jag en lott och lade den längst fram i lottlådan.  Jag fick även skrapa en provlott så att jag skulle veta i vilken ordning borde lotten skrapas för spänningens skull. Strax efter det försvann Lotteriinspektionens kontrollant från min närhet. Nästa gång jag såg honom satt han redan i studion.

Kvar i fikarummet var jag, maken, Svenska spels trissvärd, svenska spels fotograf och ca 5 andra. När det var dags för mig att skrapa gick maken och svenska spels trissvärd framför mig och svenska spels fotografen. På väg till studion, ca minst 10 steg bort, frågade jag svenska spels fotograf om det var möjligt att maken kunde vara med på en bild.  Sccchhhh…..nej det går inte, sa han. Vid ingången i studion kommenterade maken: där sitter han ju! (maken syftade på Lotteriinspektionens kontrollant).  Jag tänkte inte mer på det. Jag var nervöst inför själva skrapet där allting var nytt för mig.

Tilde de Paula och Peter Jihde var programledarna för dagen. Trevliga människor. Jag skrapade naturligtvis lotten som jag lade längst fram i lottlådan. Det blev 50.000:-. Av 80 lotter som fördelades:

5 000 000 – 1 lott, 2 500 000 – 1 lott, 1 000 000 – 1 lott, 500 000 – 6 lotter, 250 000 – 21 lotter, 100 000 – 39 lotter och 50 000 – 11 lotter

fick jag den på 50.000:-. That’s Life! Slumpen avgjorde………eller……inte?

På väg hem diskuterade jag och maken händelsen. Vi båda konstaterade att Lotteriinspektionens kontrollant försvann faktiskt från min närhet. Jag undrade högt och frågade honom om kontrollanten fick verkligen göra så. Ah, Sverige är inte ett korrupt land, sa han. Så godtrogen som han är. Dock var han också mycket undrande varför kontrollanten försvann. ”Tänk inte mer på det. Man kommer ingen vart med kritik mot myndigheterna.”

Tyvärr, för mig känns det inte ok. Jag skickade mina kritik till svenska spel (som skickade den vidare till Lotteriinspektionen) och fick följande svar:

Jag arbetar som bolagsjurist på Svenska Spel och har tagit del av dina email och frågor gällande Triss TV-skrap i TV4.

Först och främst får vi beklaga att du uppfattar att det finns brister gällande TV-skrapet. Svenska Spel är ett statligt ägt bolag och vi är måna om att våra kunder ska känna sig trygga med att spela hos oss. Vi sätter spelsäkerhet högt på vår agenda och hoppas även att våra kunder ska uppleva av detta. Vad gäller just Triss TV-skrap, menar vi att vi har säkra rutiner bland annat av den anledningen att vi har två kontrollanter på plats, dels en representant från Svenska Spel, dels en kontrollant från vår helt oberoende tillsynsmyndighet Lotteriinspektionen. Varje enskilt TV-skrap följer samma rutiner.

Jag har uppfattat av dina mail att du menar att det finns tre brister. Jag ska försöka redogöra för vår syn på dessa påtalade brister nedan.

1)      Att du fick välja lott innan sändning, menar du kan innebära att lotten kan ha förbytts till en annan och att du inte fick skrapa den lott du valde.

När du valde lott ur lottkorgen, var både Svenska Spels och Lotteriinspektionens kontrollanter närvarande. Den lott du valde, lades främst i högen och korgen bevakades sedan av Lotteriinspektionens kontrollant. Vi har inte fått någon information om att Lotteriinspektionens kontrollant skulle ha lämnat lottkorgen obevakad. Svenska Spel har fullt förtroende för att Lotteriinspektionen agerar på ett korrekt och tillförlitligt sätt och vi har inte heller någon anledning att tro att lotten byttes ut till en annan innan sändning. Det är just för att bevaka säkerheten kring lotterna som Lotteriinspektionens kontrollant är närvarande och ansvarar för lottkorgen. Trots detta ska vi självklart ta till oss av din kritik och påminna våra kontrollanter om vikten av att de håller sig nära kunden innan sändningen. Om du har synpunkter gällande Lotteriinspektionens agerande i detta fall, får vi dock be dig vända dig till Lotteriinspektionen. Anledningen till att du fick välja lott innan sändning, är att Svenska Spel har begränsad sändningstid i TV4 för TV-skrapet. Vi skulle helt enkelt inte hinna med om kunden skulle räkna fram sin lott (i värsta fall till nr 79) i sändning.

2)      Du skriver vidare att du i ett tidigare skede borde fått information om att du skulle välja lott innan sändningen. Det är möjligt att Svenska Spel skulle kunna informera om detta i det brev som skickas ut till våra kunder som ska skrapa i TV. Vi får överväga om vi ska införa en sådan rutin. Dock, vet vi inte alltid på förhand om det är ont om tid i sändningen hos TV4. Vi menar att du trots allt fick informationen där och då och att detta inte på något sätt påverkade ditt TV-skrap. Du fick frågan om du ville välja någon särskild lott och enligt vår uppfattning var det i samförstånd som du räknade fram din lott innan sändning.

3)      Den vinstplan som du nämner i ditt mail är redan på förhand godkänd och provskrapad av Lotteriinspektionen och det finns därför inte anledning eller möjlighet för Svenska Spel eller Lotteriinspektionen att skrapa resterande lotter. Skrapade lotter prickas av i en lista och Lotteriinspektionens kontrollant dubbelkollar alltid att fördelningen av vinstlotter i lottkorgen stämmer med vinstplanen. Fördelningen av vinstlotter är alltid densamma inför varje dragning. De oskrapade lotterna finns med i nästa TV-skrap med tillägg av en lott med den vinst som redan skrapats, d v s samma vinstplan gäller vid nästa TV-skrap. Det finns således rutiner för hur vi säkerställer att vinstplanen är korrekt och att de lotter som finns med i lottkorgen faktiskt stämmer i förhållande till angiven vinstplan.

Vi har sett över den dragning då du skrapade och kan inte finna att något har gått fel till eller att det har funnits risk för att du inte fått skrapa den lott du valde. Vi har även talat med de kontrollanter som var på plats och de kan inte heller se att några rutiner brustit i detta fall. Vi beklagar verkligen att du uppfattat att det funnits brister, men hoppas att du kan känna dig lite tryggare med de svar vi redogjort för ovan. Svenska Spel har inget vinstsyfte och vi har aldrig för avsikt att lura våra kunder. Vårt uppdrag är bland annat att erbjuda spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Lotteriinspektionen utöver tillsyn över vår verksamhet och bevakar att vi uppfyller vårt uppdrag. Vi litar på att Lotteriinspektionen som tillsynsmyndighet agerar korrekt.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor med anledning av ovan.

Att Lotteriinspektionens kontrollant försvann från min närhet finner inte svenska spels bolagsjuristen som en brist på rutiner. Trots att enligt Lotteriinspektionen: ”Kontrollanterna är dessutom instruerade att alltid hålla sig i närheten av vinnaren med lottkorgen”. Att svenska spel inte skriftligen informerat att man kanske får välja en lott innan tv-skrapet finner bolagsjuristen inte heller som en brist på rutiner. Att svenska spels trissvärd och Lotteriinspektionens kontrollant är felfria människor som aldrig kan göra fel när de kontrollerar att alla lotter finns representerade i lottlådan är inte heller en brist på rutiner.

Lotteriinspektionen har tagit del av den kritik som du har framfört mot Svenska Spel och rutinen kring TV-trisskrapen i samband med att du skulle välja en lott och därefter skrapa den. Jag vill med detta svar ge dig Lotteriinspektionens syn på det inträffade.

Lotteriinspektionen har till uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Myndighetens uppdrag är flera men två av dem, när det gäller tillsyn av spel och lotterier, kan nämnas särskilt. Det ena är att kontrollera att spelanordnarna följer de lagar, villkor och andra regler som gäller och det andra är att ”finnas till” för allmänheten, dvs. er spelare. Med detta menas att Lotteriinspektionen har till uppgift att utöva tillsyn över spel och lotterier för att spelarna ska känna sig säkra på att det hela går rätt till ur alla aspekter.

När det gäller TV-skrapen finns fastställda rutiner för tillsyn och kontroll. En av Lotteriinspektionens oberoende kontrollanter finns alltid med vid dragningarna för att bl.a. säkerställa att rutinerna kring förfarandet följs. Inför varje dragning kontrollerar Lotteriinspektionens kontrollant och Svenska Spels trissvärd att lottkorgen är komplett, dvs. att alla lotter finns representerade i lottkorgen, enligt vinstplan. Exakt hur denna kontroll går till kan jag däremot inte avslöja av tillsynsmässiga sekretesskäl, men denna kontroll säkerställer att samtliga lotter finns med. Efter genomförd kontroll blandas lotterna, först av Lotteriinspektionens kontrollant och sedan av Svenska Spels trissvärd.

Efter avslutad dragning kontrolleras vilken lott som har skrapats. Den valda lotten ersätts därefter med en likadan lott inför nästa dragning, som oftast sker dagen efter. Allt för att lottkorgen ska vara komplett och likadan för nästa vinnare som ska välja en lott. Varje vinnare har således samma förutsättning och samma chanser att vinna, utifrån fastställd vinstplan. Kontrollanterna är dessutom instruerade att alltid hålla sig i närheten av vinnaren med lottkorgen

Det förhållandet att vinnaren, i det här fallet du själv, får välja lott först och att lotten därefter sätts längst fram i korgen för att underlätta dragningen under TV-sändningen, har Lotteriinspektioneni dagsläget inte några synpunkter på. Lotteriinspektionens kontrollant finns på plats för att se till att allt går rätt till och utför kontroll enligt gällande kontrollantinstruktion. I och med detta är dragningen säkerställd och därmed även resultatet.

Det är inte svårt att räkna ut att både Svenska spels trissvärd och lotteriinspektionens kontrollant vet vilket belopp som döljer sig bakom varje lott utan att skrapa den. Det finns 4-siffror som finns under tv4 symbolen längst ner på vänstra hörnan av lotten.

triss-kod

Lotteriinspektionens kontrollant gav alltså sig själv en möjlighet att t ex manipulera lotten när han försvann från min närhet. Varför försvann han annars när han mycket väl visste att han alltid bör vara vid trissvinnarens närhet med lottlådan? Att svenska spels trissvärd inte finner det anmärkningsvärt att Lotteriinspektionens kontrollant försvann från min närhet med lottlådan – eller rättare sagt från oss – mig, maken och sig själv (trissvärden) – finner jag även mycket oärligt och ohederligt. Det verkar som heder och samvete inte finns på en del människor.

Det finns en till vittne, förutom maken och trissvärden, till händelsen. Svenska spels fotografen. När jag frågade honom genom email om Lotteriinspektionens kontrollanter brukar lämna fikarummet med lottlådan, efter att trissvinnaren har valt en lott och lagt den längst fram i lottlådan svarade han kort, avvikande och surt:

Hej. Jag har ingenting med lotterna att göra.

Jag har dock förståelse för att fotografen har sitt jobb att tänka på. Att påpeka något negativt mot svenska spels trissvärdens och Lotteriinspektionens kontrollants agerande kan inte vara till hans fördel.

Trots att Lotteriinspektionens kontrollant  försvann från min närhet med lottlådan efter att jag valde lotten konstaterade både svenska spel och Lotteriinspektionen att gällande rutiner och instruktioner har följts i samband med dragningen. Mycket märkligt och osant av både svenska spel och Lotteriinspektionen. Vid alla email konversationer har varken svenska spel eller Lotteriinspektionen dementerat det faktum att Lotteriinspektionens kontrollant försvann från min närhet med lottlådan.

Lotteriinspektionen har tagit del av de synpunkter och den kritik ni har framfört gällande rutinerna kring den TV-Trissdragning som ni har deltagit i. Vi har nu undersökt det hela och kan bara konstatera att gällande rutiner och instruktioner har följts i samband med dragningen. Ert ärende hos Lotteriinspektionen är därmed avslutat men om ni har andra synpunkter eller krav, så får ni vända er till Svenska Spel som är lotterianordnare.

Som Svenska Spel meddelat dig tidigare, kan vi inte se att det funnits några  brister kring ditt TV-skrap. Svenska Spel anser att rutiner och instruktioner har följts och att processen gått korrekt till. Vi har även haft en kontrollant på plats från Lotteriinspektionen, för att säkerställa att allt sker i enlighet med de lagar och villkor som gäller. Lotteriinspektionen har följt upp ärendet och sin kontrollants agerande och har inte funnit att kontrollanten agerat i strid mot gällande rutiner och instruktioner. Svenska Spel har ingen anledning att inte lita på att Lotteriinspektionen utfört sitt arbete på ett korrekt sätt. Lotteriinspektionen är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten samt utövar tillsyn över bl a Svenska Spels Triss TV-skrap. Då även Lotteriinspektionen har utrett ditt ärende och inte har något att erinra, finner vi inte anledning att utreda detta vidare. Vi konstaterar, liksom Lotteriinspektionen, att det inte finns något att anmärka på och Svenska Spel anser därmed att ärendet är avslutat.

Ord står mot ord. Mitt ord (med maken som vittne) mot Svenska spels trissvärd och Lotteriinspektionens kontrollant.  Ord från en invandrad utomnordisk kvinna mot två vita svenska män. Jag har inte en suck!

Men hur mycket än svenska spel och Lotteriinspektionen påstår att rutiner har följts enligt regler och instruktioner vet jag själv vad jag har blivit utsatt för. Jag känner mig grundlurad och kränkt!

Så om ni har turen att få skrapa en triss på tv4 är mitt råd: Välj en lott framför tv-kameran! Låt er inte bli lurade att välja en lott innan tv-sändningen där Lotteriinspektionens kontrollant får möjligheten att försvinna från er närhet med lottlådan efter att man har valt en lott. Försvinnandet är ett oärligt och ohederligt förfarande! Att Lotteriinspektionens kontrollant försvinner med lottlådan med sig från trissvinnaren är tydligen trissvinnarens ansvar.

Och till dig Lotteriinspektionens kontrollant – ditt namn fick jag från Lotteriinspektionen när jag bad om det – vad var det som gjorde att du försvann från min närhet med lottlådan då du kan t ex bli misstänkt för manipulation av lotten? Var det mitt utseende, min etnicitet, mina politiska engagemang som syntes väl på knapparna och nålarna som jag bar, eller enbart för att du kan och vill förändra mitt öde?

Många frågor utan svar som du gjorde det möjlighet eftersom du försvann från min närhet med lottlådan – efter att jag valde en lott.

—————————-

Uppdatering:

Det finns även en kod med siffran nr 1  under ordet Triss enligt bilden vid vinst på 50.000:-

trisskod2

eller kod med siffror 52 vid vinst på 250.000:-

trisskod3

 

 

Annonser

2 kommentarer

  1. Bra att klaga. All heder åt dig!

  2. Jag fortfarande hoppas på att någon på svenska spel eller Lotteriinspektionen tar sitt ansvar på allvar, och är rättvis nog att ge mig upprättelsen på det inträffande – när Lotteriinspektionens kontrollant försvann med lottlådan från min närhet.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS