P.S. Tillsammans – om du är frisk och arbetar heltid

Sverige står rustat för storm har PM Fredrik Reinfeldt skrivit i dagens Svd.

Han skriver bl annat:

Det kanske viktigaste medlet mot att dras med i nedgången är att vi har sunda offentliga finanser och en väl fungerande ekonomi. Här tillhör Sverige toppskiktet enligt internationella bedömare.

Det är sant. Sveriges Riksbankens chef Stefan Ingves bekräftar detta i dagens DN:

Vi har femton år med god ekonomisk utveckling bakom oss. Den goda utvecklingen är bland annat ett resultat av stabila spelregler för den ekonomiska politiken. Detta ger oss ett helt annat handlingsutrymme än vid krisen i början på 1990-talet.

Med andra ord, tretton av femton år där Socialdemokraterna regerade och fyllde på ladorna solidariskt utan att sälja landets tillgångar. Tretton av femton år av landets välfärd, rättvisa, framgång och trygghet utan att piska de sjuka och arbetslösa.

PM Reinfeldt skriver vidare:

Viktiga reformer har genomförts för att återskapa arbetslinjen, bekämpa utanförskapet och trygga grunden i välfärden. Det gör att vi kan möta den internatio­nella oron med en styrka vi annars skulle ha saknat och med bättre ingångsvärden än många andra länder.

Reformer som innebär att 500 000 arbetstagarna lämnade a-kassan, och står nu utanför tryggheten. En del av dem är säkert några av cirka 100 000 varslade från sina arbeten. Reformer som även innebär at cirka 75 000 långtidsarbetsjuka får rehabilitera sig på socialkontoret.

Skatten sänks för Sveriges pensionärer. Vi satsar på bland annat sjukvård, skola, förskola och psykiatri. Det är satsningar som ger mer resurser till kommuner och landsting att möta nedgången. Totalt tillförs kommun- och landstingssektorn över 8 miljarder kronor under 2009.

Dock är satsningen på kommuner och landsting minst 2 miljarder mindre än vad den rödgröna oppositioner krävde.

Det här sista stycket älskar jag:

Om vi även denna gång förmår samla vårt samhälle till gemensam handling är jag övertygad om att vi kan möta de sämre tiderna med en stark politik för jobben och välfärden. Vi har rustat för storm och står redo att möta krisen.

Tillsammans har vi att ta ansvar för Sverige.

Retoriken var det inget fel på – utan en sak. PM Reinfeldt glömde skriva en P.S. som jag gärna gör här:

P.S.

Notera att orden ”gemensam handling” och ”tillsammans” gäller enbart om man själv är fullfrisk och har ett heltidsarbete.

Sveriges välfärd kräver uppoffringar!

(Läs: på bekostnad av de sjuka och arbetslösa)
                                     

                                 @–>—>—>— –<–<—<—@

Annonser

Gott Nytt År till alla!

 

Gott nytt år! Happy New Year! Manigong Bagong Taon!

Gott nytt år! Happy New Year! Manigong Bagong Taon!

Reasons to celebrate

A new year is a reminder to celebrate

all the things that are good in your world….

…..the people you love,

       the places you are a part of,

     the memories you hold on to…….

…..and those unforgettable moments

when you close your eyes and breathe in life with a smile.

May your heart be filled with lots of little reasons to celebrate –

–at the New Year and always.

GOTT NYTT ÅR till alla!

                              @—>—>—->—    —-<—<—<—@

Kungens jultal

vin-d-honnoeur-026H.M. Konungens jultal 2008 – kungens 37:e jultal – innehåller -utöver kärlek, värme, medkänslor och medlidande – årets stora händelser som

– finanskris och lågkonjunktur:

De senaste månaderna har vi påmints om att vi lever i en och samma värld. Finanskris och lågkonjunktur har påverkat människors levnadsvillkor. Ena dagen har hoppet om en bättre morgondag tänts, för att nästa dag slockna. Vi har tydligt blivit påminda om att vi lever i en gemensam värld och är beroende av varandra.

– fattigdom och orättvisor:

Men fördelningen av välståndet är alltjämt orättvis och fattigdomen stor. Utvecklingen har dock gått åt rätt håll. Vi måste hämta hopp och lärdom från denna historiska erfarenhet.

– miljö och klimat:

Framstegen har emellertid en baksida. Jag tycker, vi har inte  tillräckligt mycket tagit hänsyn till de negativa bieffekter som utvecklingen för med sig. Men även när det gäller miljön, tycker jag att det finns positiva tecken. Det pågår förhandlingar mellan världens ledare för att hitta gemensamma åtgärder mot den globala uppvärmningen. Det blir en viktig uppgift nästa år för Sveriges regering, att leda det arbetet inom EU.  Då ska också ledare från alla länder mötas för att fastställa mål och riktlinjer som motverkar hotet mot vårt klimat.

– integrationsfrågor samt ungdomsvåld:

Det är obegripligt att förstå det här meningslösa ungdomsvåldet. Vad är det som pågår bland våra barn och unga? Jag har under året träffat många ansvarstagande pojkar och flickor på ungdomsgårdar, i skolor och i olika föreningar som tar sig an de här frågorna. Det är härligt, man blir glad och optimistisk. 

vin-d-honnoeur-0071Sammanfattningsvis, är det  ett jultal med önskan av ett bättre liv och en bättre värld för mänskligheten. Beklagligt är att trots kungens välmenade ord  har han tyvärr ingen politiskt makt att påverka någonting.

                                  @—>—>–>–    –<—<—<—@

Christmas message from the Philippines

Christmas message of the Hon. Alberto G. Romulo, Secretary of Foreign Affairs, The Philippines, 25 Dec. 2008:

The Yuletide season offers a meaningful occasion for reflection that resonates with a universal message of hope.

The peace and tranquility of the nativity scene reminds us anew of the aspirations we share and the responsibilities we must perform in pursuit of the larger human family´s common goals.

In the past year, the men and women of the Department of Foreign Affairs redoubled efforts to build a stronger Republic and a more peaceful, progressive and prosperous world.

We worked with the international community to sustain the onward advance of our nation´s interests in regional and global fora.

We built more bridges of understanding for the world´s peoples through our advocacy of interfaith dialogue.

We drew the family of nations closer in promoting, protecting and upholding the rights of migrant workers.

We strengthened partnerships and forged new ones.

And we sought intensified cooperation for broader democracy, wider growth, deeper reforms for good governance and sustainable development and freer, more transparent and equitable trade.

In all of the Department´s undertakings, service to the Filipino remained at the very core.

The year ahead offers opportunities and challenges for the Filipino nation and the world; yet we are confident of responding to and surmounting obstacles.

Working as one united team, the men and women of the Department can harness international diplomacy to the fullest to help insure a safer and more secure future for our people.

In this season of joy and hope, we renew our faith in humanity´s goodness and reaffirm our resolve to work for the peace, progress and prosperity that the entire human family deserves.

Isang Makabuluhang Pasko at Mapayapang Bagong Taon sa ating lahat!

(A Meaningful Christmas and Peaceful New Year to all of us!)

Översättningen till svenska kan göras här:  http://translate.google.se/translate_t#

                                       @—>—>—>—     —<—<—<—@

”The magic of christmas”

The magic of christmas.

Christmas is a time to believe,

a time to rejoice,

and a time to love.

It is a time

when every ornament

we hang on the tree

becomes a memory

and part of this magical season.

May the magic that is christmas

be yours now and always.

Merry Christmas!

Julen är en tid för att tro,

en tid att glädjas

och en tid att älska.

Det är en tid

när varje prynad

vi hänger på trädet

blir ett minne

och en del av denna magiska helgen.

Hoppas den magin som är jul

vara Er nu och alltid.

God jul.…till Er alla!

                                     @—>—>—>— —<—<—<—@

The winner takes it all!

På begäran kommenterar jag i detta inlägg ”gapet” mellan S+Mp+V och den Moderatstyrda regeringen. 

Vill egentligen fokusera min tid på viktigare saker nu inför julen, men Ok det får gå den här gången – for old times sakes. Han som är så nyfiken är en avid beundrare,” ursprungligen från Carl Bildts blogg.

Den här gången väljer jag den statistiskt säkerställda partisympatiundersökningen från SCB.

Vid val i november 2008 skulle regeringspartierna (c+fp+m+kd) få cirka 41,2 procent av rösterna, vilket är en ökning med cirka 1,1 procentenheter sedan PSU:s majmätning. Ökningen är statistiskt säkerställd. Jämfört med riksdagsvalet 2006 är det en minskning med cirka 7,1 procentenheter. Minskningen är statistiskt säkerställd. Oppositionspartierna (s+v+mp) skulle få cirka 54,1 procent av rösterna. Det innebär en minskning med cirka 1,6 procentenheter jämfört med PSU:s majmätning och en ökning med cirka 8,0 procentenheter sedan riksdagsvalet 2006. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda.

Socialdemokraterna har 42,3% i november mätningen. Jämfört med sista mätningen som gjordes i maj 2008 är det en minskning med 2,4% men en ökning med 7,3% jämfört med valet 2006. Moderaterna däremot har 24,8%. Jämfört med maj mätningen är det en ökning med 2,3% men en minskning med 1,5% jämfört med valet 2006.

S+Mp+V skulle få 54,1% – lysande klart vinnaren – mot högerpartierna som skulle få 41,2% av rösterna,  om det vore val i november 2008. Gapet är 12,9%. Med totalt av cirka 5 500 000 röstberättigade väljare, innebär 12,9% = 709 500 personer mer för S+Mp+V. Har någon svårt att förstå dessa?

PSU i november 2008 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 290 i riksdagsval röstberättigade personer, utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,1 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,5 procent inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 27 oktober till 24 november.

Om någon kan presentera en bättre undersökning än ovan, vilken innebär större opinionsmätning än 9290 röstberättigade personer, är välkommen att lägga fram den i denna blogg.

Frankly, I don´t mind the gap, because the winner – S+Mp+V – takes it all!

                                     @—>—>—>—   —<—<—<—@

 

 

Packat och Klart: Filippinerna

Mycket glad över att Svts packat och klarts sista program för säsongen handlar just om…..ja….. Filippinerna.

En eloge till Jorun Collins som faktiskt lyckades skildra vardagslivet i Manila och i Palawan provinsen. Palawan, om någon kommer ihåg för många år sedan, var programmet Robinsons en av valda platser för filmning.

Jorun Collins observationer i sammanfattning:

Du har kanske blivit varnad för att Manila är smutsig och trång men det är inte Joruns uppfattning. På en matmarknad finns allt du kan tänka dig och alla möter dig med ett leende. Det går inte att vara annat än glad!

Tänk också på att ett ”yes” inte alltid betyder ”ja”. Det är klokt att formulera sig så att man får ett tydligt svar.

Filippinerna måste ha ett av världens vänligaste folk. Lite vilsen blir Jorun inbjuden på middag hos en familj. Här försörjer sig människor antingen på turismen, fisket, eller som den här familjen – på jordbruket. Familjen Roberto odlar ris och föder upp kycklingar. Men här är djuren inte bara tänkta som mat. Varje måndag är det tuppfäktning i grannbyn och då är alla där, berättar pappa Pedro. Pengar satsas och dom små handskarna som tupparna har på sig ikväll för att inte skada sig byts mot knivar. Tupparna slåss tills den ene vunnit och den andre dött. Självklart är det förbjudet i Sverige men på Filippinerna är det en folkfest.

Efter åtta timmars skumpande på dammiga och gropiga vägar anländer Jorun till slut till en enslig, luftkonditionerad hydda stående på pelare i vattnet. Utsikten är som en fantasi. Du kan välja bort stora delar av Filippinerna och flyga direkt från Manila till en utopi där du är huvudpersonen – avskärmad från verkligheten, inramad av den vitaste sanden och den största ensamheten. Det är det många som gör. Du kan till och med ha en egen guide som hjälper dig med allt. Du behöver inte ens bära cyklopet själv.

El Nido Resorts Miniloc Island Palawan

El Nido Resorts Miniloc Island Palawan

Jorun Collins vistelse i Palawan påminde henne om filmen ”blå lagunen”. Mycket sant. Närmare paradiset kan man inte komma än en sådan ö som Palawan.

Har själv inte varit på just den ön, men var uppväxt och levde i en liknande i cirka 10 år.

Boracay beach

Boracay beach

Som vuxen – tillsammans med maken – gick vår bröllopsresa till ön Boracay för 23 år sedan. Att tillsammans betraktade sunrises and sunsets var en av meningen och ett under med livet.

Känner mig mycket lyckligt lottad att få uppleva, och har möjligheter till olika paradis – det som ovan beskrivits, och det moderna paradiset som jag lever nu.

                                    @–>—>—>—    —<—<—<—@