May the best WOMAN win!!!

Min röst gick till Socialdemokraterna:

– för 123 600 arbetslösa ungdomar som behöver hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen redan från första dagen av arbetslösheten, och inte karantän i 3 månader.

– för utförsäkrade 37 000 sjuka 2009 som behöver vård, rehabilitering och chansen till ett nytt jobb och inte fattigdom.

– för 370 100 arbetslösa som behöver ett arbete att leva på och ett anständigt liv att leva i.

– för fortsatt investering i skolor, vård och omsorg.

– för ett möjligheternasland för ALLA oavsett kön, ras, religion, hälsotillstånd, ålder eller plånbokens storlek.

– för Mona Sahlin – en riktig kämpe, en tiger som landets ledare, mot alla odds.

– för Urban Ahlin – en rättvis värld är möjlig.

– för att helt enkelt jag älskar Sverige och dess välfärd som Socialdemokraterna har byggt upp!

                      @—>—>—>—    —<—<—<—<–@

Annonser