Kungens jultal

vin-d-honnoeur-026H.M. Konungens jultal 2008 – kungens 37:e jultal – innehåller -utöver kärlek, värme, medkänslor och medlidande – årets stora händelser som

– finanskris och lågkonjunktur:

De senaste månaderna har vi påmints om att vi lever i en och samma värld. Finanskris och lågkonjunktur har påverkat människors levnadsvillkor. Ena dagen har hoppet om en bättre morgondag tänts, för att nästa dag slockna. Vi har tydligt blivit påminda om att vi lever i en gemensam värld och är beroende av varandra.

– fattigdom och orättvisor:

Men fördelningen av välståndet är alltjämt orättvis och fattigdomen stor. Utvecklingen har dock gått åt rätt håll. Vi måste hämta hopp och lärdom från denna historiska erfarenhet.

– miljö och klimat:

Framstegen har emellertid en baksida. Jag tycker, vi har inte  tillräckligt mycket tagit hänsyn till de negativa bieffekter som utvecklingen för med sig. Men även när det gäller miljön, tycker jag att det finns positiva tecken. Det pågår förhandlingar mellan världens ledare för att hitta gemensamma åtgärder mot den globala uppvärmningen. Det blir en viktig uppgift nästa år för Sveriges regering, att leda det arbetet inom EU.  Då ska också ledare från alla länder mötas för att fastställa mål och riktlinjer som motverkar hotet mot vårt klimat.

– integrationsfrågor samt ungdomsvåld:

Det är obegripligt att förstå det här meningslösa ungdomsvåldet. Vad är det som pågår bland våra barn och unga? Jag har under året träffat många ansvarstagande pojkar och flickor på ungdomsgårdar, i skolor och i olika föreningar som tar sig an de här frågorna. Det är härligt, man blir glad och optimistisk. 

vin-d-honnoeur-0071Sammanfattningsvis, är det  ett jultal med önskan av ett bättre liv och en bättre värld för mänskligheten. Beklagligt är att trots kungens välmenade ord  har han tyvärr ingen politiskt makt att påverka någonting.

                                  @—>—>–>–    –<—<—<—@

2 kommentarer

  1. Gott slut – och Gott Nytt År !

  2. Hej Bestofmankind.

    Nej, Kungen har ingen politisk makt och eftersom tronföljden är ett arv tror jag att det är bra.
    Nu råkar vår kung vara en human sådan och i kraft av sitt ämbete och sitt stora intresse (och drottningens för den delen) tror jag faktiskt att politiker, inte bara i Sverige, tar åt sig mycket av vad han säger.

    Gott Nytt År !


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS